domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Prilagodljivejši trg dela in večja zaposlenost

Predlog ukrepov za prilagodljivejši trg dela in večjo zaposlenost bo so-ustvaril okolje, v katerem bodo ljudje lažje in hitreje našli delo, hkrati pa bodo uživali tudi potrebno raven socialne zaščite in varnosti .

Spremembe na področju trga dela

V ta namen ukrepi prinašajo spremembe na področju trga dela, ki bodo vplivale na večjo fleksibilnost trga dela, predvsem na področju odpiranja in zapiranju delovnih mest in prilagajanju razmeram na trgu.

Vzporedno bo z ukrepi in spremembami aktivne politike zaposlovanja, vseživljenjskega učenja in spremembami na področju sistema zaposlovanja in socialne varnosti prispevali k večji zaposljivosti posameznikov in posledično k večji varnosti.

Oblikovanje uspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja

V ta namen so ukrepi naravnani, k oblikovanju uspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja in k spodbujanju večje aktivnosti brezposelnih . Ustrezen poudarek je na spremembah politike vseživljenjskemu učenja, ki bo dodatno spodbudila predvsem delodajalce in posameznike k večjemu vključevanju v programe, s ciljem čim boljše usposobljenosti in zaposljivosti zaposlenih in brezposelnih.

Ukrepi so naravnani tudi na povezovanje formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja s formalnim izobraževanjem.

V sklopu ukrepov se pomemben del sprememb nanaša na vzpostavitev celostnega sistema štipendiranja, ki bo naravnan na reševanje potreb gospodarstva in uskladitev štipendijskega sistema s sistemom socialnih transferjev.

Spremembe na področju plačnega sistema

Predlog ukrepov zajema tudi spremembe na področju plačnega sistema, ki bodo upoštevali potrebno makroekonomsko stabilnost in ravnovesje, stimulirali zaposlene za boljše delovne rezultate in omogočala razvoj in novo zaposlovanje.

Predlagane spremembe in vplivi na trga dela so med seboj zelo povezani, zato je pomembno, da se obravnavajo vzporedno in ob ustreznih spremembah na področju davčne zakonodaje, politike konkurenčnosti in tehnološkega razvoja.

Raziskava

Milena Bevc [pdf, 1.3 MB]

Publikacija

 

Oglejte si publikacijo!

Kako do manjše brezposelnosti [pdf, 170 kb]

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.