domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj

Z novim blokom 6 Termoelektrarne Šoštanj nameravamo zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z električno energijo v državi. Zgraditev bloka 2 Jedrske elektrarne Krško je alternativna možnost projektu učinkovite rabe energije in ima isti namen: zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z električno energijo. Podobno je s projektom Izgradnja skladišča plina, s katerim bomo pridobili skladišče za potrebe državnih rezerv in povečali zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom.

Predmet projekta

Gradnja bloka 6 TEŠ.

Cilji projekta

Zagotoviti varno in kakovostno oskrbo z električno energijo.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Povečanje porabe električne energije zahteva potrebo po zagotovitvi dodatnih virov. Ti so lahko domači ali tuji. Interes vsake države je, da izrabi najprej ugodne domače vire in s tem omeji odvisnost od uvoza. Zmanjšanje odvisnosti od uvoza narekuje potrebo po gradnji večje premogovne enote na domači lignit. Alternativna rešitev je postavitev velike plinskoparne elektrarne na zemeljski plin, ki pa je zaradi odvisnosti od uvoza in naraščanja cen plina manj primerna.

Ponujene priložnosti

Analize in študije so pokazale, da je mogoče na obstoječi lokaciji postaviti blok z močjo 600 MW po moderni tehnologiji prašne kurjave z nadkritičnimi parametri in izkoristkom 43 % ob izpolnjevanju vseh okoljevarstvenih predpisov. Tehnologija je v svetu uveljavljena in preskušena, tako da je zagotovljena potrebna konkurenca ponudnikov. Opravljene študije kažejo, da vključitev nove enote v EES Slovenije ni problematična. Ekonomski izračuni dokazujejo konkurenčno proizvodno ceno električne energije. Povprečna letna proizvodnja bo znašala 3234 GWh na pragu elektrarne, za kar bo pokurjeno 2,93 milijona ton premoga iz premogovnika Velenje.

Učinki projekta

V sklopu bloka 6 je predvidena toplotna postaja za daljinsko ogrevanje Šaleške doline z močjo 120 MWth in s povprečno letno oddajo toplote 50 MWth. Pri tej moči se električna moč bloka pri enaki obremenitvi kotla sicer zniža za 13 MW, neto izkoristek enote pa se dvigne na 45,6 %.

Delovna skupina

Projektni vodja je Jadranko Medak, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

  • Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance,
  • mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance,
  • Ana Vidmar, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor ,
  • mag. Djordje Žebeljan, HSE,
  • Uroš Rotnik, TEŠ.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.