domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 12: Izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu poslovnih lokacij

Opis ukrepa:

Izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu poslovnih lokacij.

 

Namen:

Povečanje privlačnosti Slovenije za domače in tuje podjetnike.

 

Predlogi sprememb:

  • Vzpostavitev 3-5 velikih poslovnih con ob avtocestnem križu;
  • Aktivno prizadevanje za pritegnitev regionalnih upravnih centrov (hub-ov) multinacionalk;
  • Usposobitev zadostnega števila delavcev za nova podjetja oz. širitev podjetij;
  • Spodbude za velike tuje projekte.

Potrebne zakonske spremembe:

 

 

Nosilci:

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za javno upravo.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.