domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 61: Povečanje spodbud za daljše ostajanje v aktivnosti

Namen:

Spodbuditi vključenost delovno sposobnih v starejših starostnih skupinah v tiste oblike delovne aktivnosti, kjer se plačujejo prispevki za pokojninsko zavarovanje. Spodbuditi njihovo daljše ostajanje v aktivnosti in destimulirati zgodnje upokojevanje.

Predlogi sprememb:

  • V sistemu spodbud lestvico bonusov napraviti progresivno (vsako leto nekaj več) in maluse bolj izenačiti glede na polno starost in jih ne povezovati še z delovno dobo;
  • Oprostitev plačila (dela) prispevkov s strani delodajalcev pri zaposlitvah starejših zaposlenih in sočasno preverjanje, če je potrebna in smotrna dopolnitev pravil za odmero pokojnine, za katero bi takšen inštitut uporabili;
  • V pokojninskem sistemu bolj (p)odpreti možnost kombiniranja aktivnosti in upokojitve;
  • Spremeniti določbe o delni upokojitvi, ki ne bi smela biti več povezana z izpolnitvijo vseh pogojev za starostno upokojitev.

Ocena učinkov:

Povečanje aktivnosti in zaposlenosti starejših oseb, zvišanje efektivne upokojitvene starosti.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Odprta vprašanja:

Smiselnost in pravičnost zaostritve malusov za osebe, ki so zaradi pogojev dela že pred zaključkom normalne delovne dobe fizično izčrpane.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.