Nastajanje strategije

Sprejetje

Strategijo razvoja Slovenije (SRS) je vlada sprejela junija 2005. Strategija je bila sprejeta na podlagi širokega soglasja in celovite javne razprave, saj je bila v pripravo vključena tudi zainteresirana javnost.

Javna razprava

V letih 2004 in 2005 je bilo tako organiziranih več javnih razprav in razprav v posameznih organizacijah, ki so obravnavale osnutek SRS (posvet pri predsedniku RS, Svet za trajnostni razvoj, Ekonomsko-socialni svet, Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, nevladne in regionalne organizacije).

Odbor za reforme

Vlada je po sprejetju SRS imenovala Odbor za reforme, delovno skupino okoli 150 strokovnjakov z univerz, gospodarstva in državne uprave, in mu naložila, naj predlaga konkretne ukrepe za izvedbo strategije na področju konkurenčnosti, višje gospodarske rasti in zaposlenosti.

Prvi predlog reform

Odbor je oktobra 2005 predstavil prvi predlog zasnov gospodarskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ta predlog je vlada na seji dne 3. 11. 2005 tudi dokončno sprejela.

Strokovna podlaga