domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče "Phoenix" (Posavje)

V Brežicah in Krškem bomo po projektu PHOENIX z razvojem letališča Cerklje ob Krki z zgraditvijo civilnega letališča in poslovnoindustrijsko- logističnih območij v njegovi neposredni bližini postavili eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope, pri čemer bomo izkoristili prometne poti skozi regijo.

Predmet projekta

  • Razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča
  • Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje

Cilji projekta

Z razvojem poslovnih con z izrabo transportnih poti skozi regijo postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Regija je za prednostna področja razvoja določila logistiko, energetiko in turizem. Za razvoj teh dejavnosti je treba v regiji dvigniti raven izobrazbe. V Krškem že deluje fakulteta za logistiko, v postopku ustanavljanja pa sta še fakulteta za energetiko in fakulteta za turizem v Brežicah. Ustanovljenih in delujočih je vrsta tehnično in tehnološko visoko razvitih podjetij, ki so izrazito izvozno usmerjena.

V regiji je predvidena izgradnja centralnega logističnega središča Slovenskih železnic, poleg tega pa je načrtovan razvoj predelovalne in dodelavne industrije v sodelovanju s tujimi partnerji, Slovenskimi železnicami ter železnicami Italije in Francije. Na ta način je Posavje že prepoznalo in utemeljilo celotno tehnološko infrastrukturno platformo, v katero se poleg fakultet umeščajo tudi tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inkubatorji, mreže visoko tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična cona, ki bo privabljala investicije.

Ponujene priložnosti

Center gospodarsko-razvojno-logističnega središča v Posavju bo zgrajen na območju letališča Cerklje ob Krki. Zanj je predvidenih več kakor 400 ha opremljenih površin. Na tem območju so avtocesta (X. koridor), železnica in letališče, kar omogoča optimalno izvajanje logističnih dejavnosti. Neposredna bližina meje s sosednjo Hrvaško, ki je hkrati tudi Schengenska meja, predstavlja še dodatno priložnost.

Učinki projekta

Ustvarjenih bo 2.000 novih, kakovostnih delovnih mest v regiji. Gospodarsko razvojno logistično središče posavske regije bo zaradi svoje lege most med Evropsko unijo in jugovzhodno Evropo in preko nje do Azije. Kot tako bo središče najpomembnejši pokazatelj razvoja celotnega območja jugovzhodnega dela Slovenije in bo izkoristilo vse danosti regije ter omogočilo njen dejanski razvoj. Posavsko razvojno središče bi na ta način lahko bistveno prispevalo k prepoznavnosti naše države kot prodorne, bogate z znanjem, visoko tehnično in tehnološko usmerjene in hkrati prijazne in gostoljubne skupnosti.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča PHOENIX v Posavju je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča PHOENIX v Posavju:

  • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo
  • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor
  • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
  • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance
  • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.