domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Nordijski center Planica

Obnova in oprema skakalnic ter zgraditev tekaškega stadiona in spremljevalnega objekta za tekaške proge bodo osrednji del projekta Nordijski center Planica. V njegovem okviru bodo urejeni še sistem za umetno zasneževanje, žičnice, atletskonogometni stadion, kolesarske in sprehajalne poti, park kulturne dediščine, informacijski prostor z gostinskim lokalom, zagotovljene pa bo tudi kakovostne turistične in športne storitve.

Predmet projekta

 • Obnova skakalnice (obnova letalnice, velike olimpijske skakalnice – stara Bloudkova velikanka, majhne skakalnice za trening),
 • Oprema skakalnic – plastična masa in keramika, zasneževanje, osvetlitev, stroji za pripravo skakalnic,
 • Gradnja tekaškega stadiona in spremljevalnega objekta za tekaške proge,
 • Sistem za umetno zasneževanje, žičnice, atletsko-nogometni stadion, kolesarske in sprehajalne poti,
 • Park kulturne dediščine, informacijski prostor z gostinskim lokalom.

Cilji projekta

Z dograditvijo sodobnega nordijskega centra ponuditi kakovostno turistično in športno storitev.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Planica je znana ne le zaradi smučarskih skokov (upravičeno jo imenujejo zibelka smučarskih poletov – najprej po prvem skoku čez 100 metrov na svetu, nato pa po prvi veliki skakalnici in po največji skakalnici na svetu – velikanki, ki sta jo skonstruirala brata Gorišek), ampak tudi zaradi vseh dogajanj – zlasti negativnih, ki so povezana z urejanjem in vzdrževanjem skakalnic ter drugih objektov, infrastrukture in njihove okolice, prirejanjem tekem v skokih in poletih ter zaradi zapletov, ki so nastajali med različnimi združenji in organizacijami, ki so lastniki na območju Planice ali pa so kakor koli povezani z urejanjem Planice in prirejanjem športnih tekmovanj.

Vrsto dejavnosti opravlja več kot deset organizacij, zavodov, združenj ali priložnostnih organizatorjev na zemljiščih, na katerih je okrog 100 individualnih lastnikov (povezanih v kmetijsko skupnost), nekaj individualnih lastnikov in občina Kranjska Gora; objekti so v lasti petih pravnih oseb.

Ponujene priložnosti

Rešitev: Planico bomo uredili kot nordijski športni center, ki bo živel pozimi in poleti, in sicer s temi programi:

 • tekmovanja in priprave športnikov v nordijskih disciplinah (smučarski skoki in poleti smučarski teki) na najvišji ravni,
 • poletni grand prix na 120-metrski skakalnici, ohranjanje finala svetovnega pokala,
 • priprava športnikov v poletnem času,
 • ponovna oživitev planiške skakalne šole – v povezavi s skakalnim centrom v Kranju, s katerim sodeluje ekonomska gimnazija s šolanjem mladih skakalcev,
 • pogoji za zagotavljanje rekreativnih programov (teki, rolkanje, smučarski teki, alpsko smučanje, planinarjenje, igre z žogo, kolesarjenje),
 • turistični programi, ki bodo zagotavljali privlačne vsebine in vključevali uporabo športnih objektov (ogledi, simulacije), zgodovine in tradicije,
 • prireditveni programi, ki bodo izkoriščali dano infrastrukturo in popestrili ponudbo enodnevnim gostom,
 • adrenalinski programi, ki bodo izkoriščali naravne danosti in izjemnost lokacije,
 • prikazovanje neokrnjene naravne in kulturne dediščine (tematski parki z bioprogrami in ekoprogrami v povezavi s kmetijsko dejavnostjo).

Učinki projekta

Celovita ureditev Planice bo zagotovila tudi nova delovna mesta, ki jih bo zahtevala tako povečana športna, zlasti pa športno-rekreativna in turistična dejavnost. Glede na turistično in športno-rekreativno dejavnost vse leto je upravičeno pričakovati večje število obiskovalcev Planice in s tem tudi širšega območja, kar bo spodbudilo dodatni razvoj celotne Zgornjesavske doline.

Delovna skupina

Projektni vodja je Simon Starček, generali direktor Direktorata za Šport, Ministrstvo za šolstvo in šport.

Člani projektne skupine:

 • Slavko Tekavčič, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • Tomaž Gorišek, Ministrstvo za gospodarstvo,
 • mag. Gojko Zupan, sekretar, Ministrstvo za kulturo,
 • Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • mag. Helena Šolar, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Stevo Ščavničar, direktor, Regionalna razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.