domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 11: Izboljšanje konkurenčnosti trgov

Opis ukrepa:

Izboljšanje konkurenčnosti trgov

 

Namen:

Preprečevati monopole ponudnikov na vseh področjih.

 

Predlogi:

  • Zmanjšati vstopne ovire novim ponudnikom na vseh področjih (poenostaviti sisteme koncesij, itd);
  • Preprečevanje nastajanja monopolnih struktur v obstoječih panogah;
  • Zgraditi pozitiven odnos do globalizacije in tujih investitorjev;
  • Zgraditi konkurenčen trg znanja - enakopravnost državnih spodbud za javne in privatne, domače in tuje ponudnike znanja.

Potrebne zakonske spremembe:

 

 

Nosilci:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo

 

Odprta vprašanja:

Delovna skupina pripravi konkreten seznam institucionalnih sprememb.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.