domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Upokojenci


Staranje prebivalstva

Staranje prebivalstva je proces, s katerim se soočajo vse evropske države in tudi Slovenija pri tem ni izjema.

Upadanje rodnosti, podaljševanje življenjske dobe posameznika, staranje prebivalstva in spreminjanje razmerja med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom so razmere, v katerih mora država omogočati pokojnine, ki bi starejšim zagotavljale varno starost na eni strani, na drugi strani pa izvajalcem pokojninskega zavarovanja nemoteno izplačevanje pokojnin.

Zmanjševanje števila rojenih in upočasnjevanje umrljivosti spreminja tudi starostno sestavo prebivalstva; tako je bilo po podatkih Statističnega urada RS konec septembra 2005 med 2.003.584 prebivalci Slovenije kar 26,7 % upokojencev.

  • v letu 1990 je povprečno število zavarovancev iz obveznega zavarovanja znašalo 782.222, 784.193 v letu 1998 in 845.842 v letu 2005;
  • leta 1990 je bilo upravičencev do pokojnin brez upravičencev do državne pokojnine) 384.094, nato 472.394 v letu 1998 in 513.897 v letu 2005;
  • koeficient razmerja med številom zavarovancev in upokojencev je v letu 1990 znašalo 2,3, v letu 1998 1,7 in le še 1,6 v letu 2005.

Pokojninske reforme

Od zadnje pokojninske reforme iz leta 2000 je v pokojninskem sistemu Slovenije urejeno obvezno in dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V dodatno se lahko vključijo le tisti, ki so vključeni v obvezno zavarovanje.

Razlika med sistemoma je velika, saj se pokojnine iz obveznega zavarovanja plačujejo upokojencem iz tekočih vplačil zavarovancev, dodatni pokojninski steber pa temelji na varčevanju na osebnih kapitalskih računih in ustrezni naložbeni politiki (plačujem na svoj račun, izvajalci za moj denar skrbijo z vlaganjem na trgu in zanj jamčijo).

Glede na pokojninsko reformo leta 2000, ki je bila izpeljana s soglasjem vseh socialnih partnerjev, bodo že sprejete reforme zaključene šele leta 2024 in šele tedaj bodo dokončno znani njeni učinki.

Ukrepi za varno in aktivno starost

V okviru paketa reform, ki ga je sprejela Vlada, so dodatnemu izboljšanju okolja za preživljanje varne in aktivne starosti namenjeni naslednji ukrepi:

  • Povečati spodbude za daljše ostajanje v aktivnosti;
  • Zagotoviti plačevanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje od vseh vrst prihodkov posameznika in na ta način povečati višino prispevkov v pokojninsko blagajno;
  • Doseči ustrezno kombinacijo socialne sprejemljivosti in ekonomske vzdržnosti v obveznem pokojninskem zavarovanju;
  • Sistemsko ločiti kolektivno in individualno zavarovanje;
  • Uvesti dodatne spodbude za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

Koristne povezave

Publikacija

 

Kako do varne starosti [pdf, 235 kb]

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.