Sporočila za javnost

10. seja Strateškega sveta za gospodarski razvoj

LJUBLJANA

24.10.2007

Osrednja tema 10. seje Strateškega sveta za gospodarski razvoj je bila konkurenčnost poslovnega okolja za podjetnike v Sloveniji. Osnova za razpravo sta bili poročili dr. Vahčiča o pomenu podjetništva za gospodarsko rast in blaginjo ter mag. Ješovnika o vlogi in delu Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije.

Strateški svet je mnenja, da mora Slovenija postati družba, kjer se podjetništvo na vseh družbenih področjih ceni in maksimalno podpira. Podjetništvo je bistveno za Gospodarsko rast ter blaginjo prebivalcev Slovenije.

 

Sporočila Strateškega sveta za gospodarski razvoj o podjetništvu so naslednja:

1. Strateški svet podpira napovedano skrajšanje in pocenitev postopkov za ustanavljanje

gospodarskih družb.

 

2. Strateški svet meni, da je potrebno nadaljevati z zmanjševanjem števila različnih

dovoljenj potrebnih za gradnjo poslovnih objektov.

 

3. Strateški svet meni, da je potrebno omogočiti lažje zaposlovanje visoko izobraženih

kadrov, ki ne prihajajo iz držav Evropske Unije.

 

4. Strateški svet meni, da naj država še odločneje podpre ustanavljanje Univerzitetnih

podjetniških centrov.

 

5. Strateški svet meni, da mora pri nadaljnjem razvoju podjetniške regulative, informacijske podpore ter kulture podjetništva, pomembno vlogo odigrati tudi Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

 

Strateški svet za gospodarski razvoj

<- Nazaj na: Sporočila za javnost