domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 34: Programi za povezovanje gospodarstva z univerzami

Opis ukrepa:

Ukrep je namenjen sofinanciranju razvojnih projektov raziskovalnih institucij z uporabno vrednostjo, da se z ustreznimi merili spodbudi uporabnost akademskih raziskav.

Ukrep bo spodbujal prenos znanja z univerz in institutov v podjetja preko projektov, ki bodo neposredno povezani z interesi podjetij. Projekt bo moral zajeti problematiko, ki bo zanimiva in pomembna za podjetja.

S sofinanciranjem in spodbujanjem tehnoloških pisarn na univerzah se bo povečal pretok rezultatov raziskav in patentov z univerz v gospodarstvo ter na univerzi zagotavljanje aktualnih informacij o potrebah gospodarstva. Poleg tega bodo tehnološke pisarne stičišče univerze s podjetij in koordinator akcije »1000 mladih strokovnjakov«.

Namen:

Namen ukrepa je spodbuditi raziskave, ki imajo uporabno vrednost za gospodarstvo ter omogočiti transfer rezultatov teh raziskav in kadrov v gospodarstvo. Povečati konkurenčnost med univerzami s postopno reformo načina financiranja le-teh ter omogočiti pretok kadrov v gospodarstvo.

Predlogi:

 • Programi za spodbujanje razvojnih projektov z uporabno vrednostjo in tehnoloških pisarn na univerzah bodo načrtovani in oblikovani v sodelovanju podjetij in institucij znanja;
 • Programi bodo potekali od 3 do 5 let;
 • V okviru programa se sofinancirajo raziskave, ki imajo uporabno vrednost za gospodarstvo;
 • Prioritetno se sofinancirajo projekti, ki se izvajajo v sodelovanju raziskovalnih institucij in podjetij.

 

Učinki:

 • Boljši pretok znanja z univerz v gospodarstvo;
 • Večja učinkovitost raziskav in boljši izkoristek raziskovalnih resursov;
 • Povečanje vpliva podjetij na raziskave;
 • Vzpostavitev obojestranske komunikacije;
 • Pospešiti pretok kadrov v gospodarstvo;
 • Ustvarjanje fleksibilnega okolja za zagotavljanje univerzi povratnih informacij iz gospodarstva o potrebah raziskav in potrebah po kadrih.

Potrebne zakonske spremembe:

Zakon o javnih financah;

Zakon o izvrševanju proračuna RS;

Pravilnik o izvedbi programov za spodbujanje razvojnih projektov z uporabno vrednostjo in tehnoloških pisarn na univerzah.

Nosilci:

MVZT v dogovoru z MG in MR.

Sredstva:

Koordinacija programov MVZT, MG in MR; 500 mio SIT v letu 2006 in 2007.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.