domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 26: Izraba javne komunikacijske strukture vseh GJS

Opis ukrepa:

Poleg Telekoma d.d. imajo infrastrukturo za elektronske komunikacije druga podjetja v državni lasti (DARS, Slovenske železnice in ELES, 5 elektrodistribucijskih podjetij; optični vodi na/ob osnovni infrastrukturi GJS).

Namen:

Izraba razpoložljive infrastrukture podjetij v državni lasti za pospešeno gradnjo konkurenčnih omrežij elektronskih komunikacij.

Predlogi sprememb

  • Spremeniti način upravljanja s telekomunikacijsko infrastrukturo (TKI) državnih podjetij DARS, SŽ in elektro prenosa in distribucij. Podjetje Geminet, ustanovljeno za trženje presežnih zmogljivosti TKI DARS in SŽ statutarno ni primerno ustanovljeno in se ukine. Upravljavec mora biti pooblaščen za dograjevanja in celovito trženje, kar sedanja razmerja ne dovoljujejo;
  • Do konca leta 2005 enotno popisati TKI. Poenostavitev predpisov za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij;
  • Prek javnih razpisov oddaja upravljanja z infrastrukturo DARSa, Slovenskih železnic in elektro distribucijskih podjetij operaterjem elektronskih komunikacij, ter po potrebi njihova dokapitalizacija – februar 2006.

Ocena učinkov:

Povečanje stopnje konkurence pri vsakem od trgov elektronskih komunikacij (po ustrezni metodi). Podrobne ocene učinkov niso opravljene, vendar bodo nedvomno ugodne.

Potrebne zakonske spremembe:

Spremembe zakonov niso potrebne, sprememba podzakonskih predpisov.

Nosilci:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za pošto in elektronske telekomunikacije RS

Odprta vprašanja:

Razrešiti v teku priprave programa privatizacije.

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.