domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Bolj kakovostno in učinkovito zdravstvo

Za odpravljanje slabosti v sistemu zdravstvenega varstva in njegov nadaljnji razvoj so predlagani ukrepi za večjo odgovornost, pravičnost in dostopnost prebivalcev do zdravstvenih programov, za prilagoditev sistema zdravstvenega varstva evropskim standardom, zagotovitev ekonomske vzdržnosti, izboljšanja upravljanja razpoložljivih virov in povečanja učinkovitosti v sistemu.

Glavni cilji so:

  1. Zagotoviti čim boljšo dostopnost do zdravstvenih programov in pri tem upoštevati vrednote kot so solidarnost, socialno pravičnost in dostopnost prebivalstva vseh starosti iz vseh delov države;
  2. Zagotoviti stroškovno učinkovitost delovanja sistema zdravstvenega varstva;
  3. Zagotoviti celovito kakovost zdravstvenih storitev;
  4. Zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost in stabilnost zdravstvenega varstva.

Spremembe v zdravstvenem sistemu so usmerjene predvsem v učinkovitejše upravljanje z obstoječimi viri in spodbude za racionalno obnašanje tako ponudnikov kot uporabnikov zdravstvenih storitev, kar bo omogočilo boljše zadovoljevanje dejanskih potreb z danimi sredstvi.

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.