domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 58: Vzpostavitev enovitega sistema dolgotrajne oskrbe

Namen:

V obstoječih sistemih obstajajo zelo različni dodatki za pomoč postrežbo za ljudi, ki niso zmožni sami opravljati nujnih življenjskih opravil, različne pa so tudi možnosti dostopa do potrebnih storitev dolgotrajne oskrbe.

Te razlike je treba odpraviti in vzpostaviti bolj pravičen sistem, ki bo omogočal enakost v dostopu in enakost v pravicah.

Predlogi sprememb:

Vzpostaviti enovit sistem dolgotrajne oskrbe in na tej osnovi odpraviti neenotnost v sistemu dodatkov za pomoč in postrežbo in drugih pravic do dolgotrajne oskrbe

Ocena učinkov:

Bolj učinkovit in bolj pravičen sistem;

Več možnosti za dolgotrajno oskrbo v domačem okolju in zmanjšanje pritiska na institucije;

Dolgoročno tudi s stroškovnega vidika bolj racionalen sistem.

Potrebne zakonske spremembe:

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za zdravje

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.