domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 43: Vzpostavitev mikrosimulacijskega modela za spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje

Opis ukrepa:

Vzpostavitev mikrosimulacijskega modela za spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje (na različnih področjih: npr. davki, upokojevanje, socialni prejemki, zdravstvo, trg dela, itd.).

Namen:

 • Pocenitev analiz finančnih učinkov predlagane zakonodaje;
 • Poenotenje analiz finančnih učinkov predlagane zakonodaje;
 • Vzpostavitev podatkovno, z analitičnimi orodji in varnostno urejenega okolja za analize kompleksnih vsebin, ki jih izvajajo analitiki vladnih inštitucij.

Predlogi sprememb:

 • Vzpostavitev mikrosimulacijskega modela za spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje.

Ocena učinkov:

 • Pocenitev analiz finančnih učinkov zakonov;
 • Zmanjšanje števila potrebnih zakonskih dopolnil po sprejetju zakonov.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Priprava pravilnikov in dogovorov o sodelovanju (zakonske spremembe niso potrebne).

Nosilci:

 • Ministrstvo za finance;
 • Urad za makroekonomske analize in razvoj;
 • Statistični urad Republike Slovenije;
 • Vladna služba za zakonodajo.

Odprta vprašanja:

 • Potrebno je določiti razmerje med predlaganim modelom in že obstoječimi modeli in modeli v pripravi (EUROMOD, ILO aktuarski model, PROST aktuarski model, model generacijskih računov, itd.);
 • Potrebno se je odločiti, ali bo podatkovna baza, ki bo podpirala model, namenjena le spremljanju finančnih učinkov ali pa bo večnamenska in bo služila različnim analizam vladnih institucij.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.