domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Slovenski jadranski otok

Projekt Slovenski jadranski otok je namenjen ustvaritvi umetnega otoka, s katerim bomo združili izzive projekta deponiranja gramoza s koristmi, ki jih bo dajala ta nova turistična zanimivost (možnost sprostitve, zabave in druženja).

Predmet projekta

  • Izgradnja slovenskega jadranskega otoka.

Cilj projekta

Namen izgradnje umetnega otoka je združitev koristi rešitve problematike deponiranja gramoza s koristmi izgradnje velike turistične privlačnosti z možnostjo sprostitve, zabave in druženja.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Turistična ponudba ob slovenski obali je pestra in na dokaj visoki ravni, na kar ugodno vpliva predvsem geostrateški položaj regije ob meji z ugodnimi naravnimi danostmi in razvojnimi možnostmi, dolgoletna turistična tradicija, razvita ponudba prenočitvenih zmogljivosti (predvsem hotelskih) in ponudba čez celo leto, razvita dopolnitvena ponudba (trgovina, storitvena dejavnost), pestrost in raznovrstnost ponudbe (športni, mladinski in kongresni turizem, igralništvo ...) in razpoložljive prireditvene zmogljivosti.

Vendar pa hitrejši nadaljnji razvoj turizma preprečujejo določeni zaviralni dejavniki, kakor so slabo urejene plaže, pomanjkanje marin, pomanjkanje turističnih možnosti za podaljšanje turistične sezone, slabo razvit pomorski promet in premajhno vključevanje turistične ponudbe kraškega dela. Zelo veliko oviro predstavlja tudi slabo razvita cestna infrastruktura, ki povzroča v sezonskih mesecih in ob praznikih neznosne prometne zastoje.

Rešitve zgoraj navedenih ovir bi bilo smiselno iskati v razvoju potniškega pomorskega prometa (nov potniški terminal – navtično mednarodno prometno središče, navezava na morske povezave), oblikovanju in razvoju sredozemskega klimatskega sončnega parka Ankaran-Debeli rtič-Jernejev zaliv, ureditvi in razvoju obalnih prostorov in marin, nadaljnjem razvoju potniškega prometa (kopnega, morskega in zračnega), vključevanju dopolnitvenih storitev v turizmu itd.

Ponujene priložnosti

Otok se bo razprostiral na 30.000 m2 površine in bo vsaj 3 m visoko nad morsko gladino. Na samem otoku bo različna turistično zabaviščna infrastruktura, razdeljena po tematskih področjih, gostinska ponudba in ustrezen pomol za dovoz obiskovalcev in sidranje zasebnih plovil. Z otokom bomo pridobili tudi dodatne kopalne površine, ki jih na naši obali primanjkuje. Predvsem pa je treba izpostaviti vrednost tovrstnega projekta kot privlačne znamenitosti, saj bo to edini umetni otok v tem predelu Jadranskega morja in bo zato gotovo pritegnil veliko število obiskovalcev.

Učinki projekta

Pozitivne učinke izvedbe projekta je možno videti na naslednjih področjih: ustvarjanje novih delovnih mest (približno 200 zaposlenih – neposredno in posredno povezanih z investicijo), oblikovanje novih turističnih zmogljivosti, s čimer se bo dodatno popestrila obstoječa turistična ponudba v tej regiji, dodatne možnosti za mala in srednje velika podjetja, hitrejši razvoj turizma na tem območju in posredno ugodni učinki na gospodarski razvoj celotne regije.

Delovna skupina

Projektni vodja za izgradnjo slovenskega jadranskega otoka je Mojca Paternoster-Stich z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani projektne skupine za izgradnjo slovenskega jadranskega otoka:

  • Slavko Tekavčič, Ministrstvo za finance,
  • Žarko Pregelj, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za promet
  • Damjan Uranker, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Slavko Mezek, Regionalni razvojni center Koper,
  • doc. dr. Gordana Ivankovič, Fakulteta za turizem,
  • Dejan Podgoršek, STO.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.