domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 62: Razširiti pokritost z obveznim zavarovanjem na »malo aktivnost« z nizkimi zaslužki

Namen:

Omogočiti zavarovanje in pridobivanje pravic iz sistema pokojninskega zavarovanja tudi za osebe, ki opravljalo priložnostna začasna ali občasna dela. Ciljne skupine so predvsem mladi, starejši in brezposelni.

Mladi, posebej študentje, opravljajo veliko plačanih del, vendar v tem času po tej podlagi niso pokojninsko zavarovani; zaradi različnih razlogov tudi niso vključeni vse številnejši mladi, ki delajo na projekten način, ali ki ne želijo biti zaposleni v odvisnem statusu.

Brezposelnim bo z ukrepi na trgu dela olajšano zaposlovanje za kratek delovni čas, zato je potrebno to ustrezno urediti tudi v sistemu pokojninskega zavarovanja.

Predlogi sprememb:

  • Plačilo prispevkov in ugotavljanje gostote zaposlitve tudi iz nizkega števila opravljenih delovnih ur;
  • Znižanje ali uvedba dejanskim delovnim uram sorazmernega zneska, od katerega se plačuje prispevek;
  • Uvesti možnost zavarovanja samo za ožji obseg pravic;
  • Priprave na uvedbo sistema umišljeno definiranih prispevkov (ti. »notional defined contribution«).

Ocena učinkov:

Povečanje pokritosti z obveznim zavarovanjem v skupinah, kjer so pogoste atipične oblike aktivnosti (mladi, starejši, brezposelni).

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Odprta vprašanja:

Plačevanje prispevkov iz dohodkov, ki niso plača (pogodbe o delu, avtorski honorarji ipd.) ter ureditev pravic na tej podlagi – tj. vezanje pravic na dejansko vplačane prispevke.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.