domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 08: Sprememba davka na dediščine in darila

Opis ukrepa:

Sprememba davka o davkih občanov. Davek je treba temeljito prilagoditi sedanjim pravnim institutom – zlasti novim pogodbenim odnosom v smislu prometa daril in dediščin.

Namen:

Prilagoditev načelom sedanjega davčnega prava.

Predlogi sprememb:

Uskladitev daril in dediščin s sodobnimi pogodbenimi odnosi (OZ).

Odprta vprašanja:

Preučiti primernost višine davčne stopnje, zlasti za nesorodstveno razmerje, primerjalno z državami EU in konsistentno glede na celovitost ukrepov predlagane davčne reforme.

Ocena učinkov:

Predvideno povečanje javnih prihodkov.

Potrebne zakonske spremembe:

  • Sprememba Zakona o davkih občanov.
  • Morebiti dopolniti Zakon o davčnem postopku.

Nosilec:

Ministrstvo za finance

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.