domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 66: Prilagoditve sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja

Namen:

S prilagoditvami sistema zagotoviti njegovo ekonomsko vzdržnost, to je financiranje brez poviševanja prispevnih stopenj in primanjkljaja.

Predlogi sprememb:

  • Zagotoviti potrebno dinamiko pri prilagajanju obsega in standarda pravic količini javnih sredstev in evropskim standardom.
  • Zagotoviti pogoje za avtonomno, pregledno in nadzorovano upravljanje s sredstvi javnega zdravstvenega zavarovanja.
  • Vzpostavitev nacionalnega sistema zdravstvene informatike.
  • Zagotovitev sistema za celovito zagotavljanje kakovosti v zdravstvu.
  • Uskladitev socialnih pravic iz zdravstvenega zavarovanja s standardi EU in ukrepi na področju socialnih transferjev.
  • Uvesti sistemsko zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.
  • Za vse druge zdravstvene potrebe vzpostaviti in razvijati ponudbe zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Pri zasebnih zdravstvenih zavarovanjih oblikovati zavarovanja, ki bodo temeljila na načelih individualnega tveganja in vzajemnosti.

Ocena učinkov:

Dolgoročna finančna in socialna vzdržnost zdravstvenega sistema.

Nosilci:

Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za finance

Odprta vprašanja:

Proučiti dejavnike za eno ali več zdravstvenih zavarovalnic za javno zdravstveno zavarovanje.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.