domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Tehnološki in inovativni programi

Potrebe slovenskega gospodarstva po pospešenih vlaganjih v znanje in razvoj narekujejo ukrepe, s katerimi bi pospešili tovrstna vlaganja, kot tudi omogočili slovenskemu gospodarstvu okrepitev na področjih ne samo poslovne, temveč tudi procesne odličnosti.

Pospeševanje konkurenčnosti slovenskih podjetij na mednarodnih trgih

Osnovni namen tehnoloških in inovativnih programov je pospešiti konkurenčnost slovenskih podjetij na mednarodnih trgih s tem, da se spodbuja razvijanje, prevzem in uporaba svetovnih tehnologij in znanja kot tudi spodbujanje sodelovanja in prenos znanja med domačimi gospodarskimi subjekti in institucijami znanja (npr. univerzo).

Spodbujanje razvoja na prioritetnih področjih

Namen sofinanciranja tehnoloških in inovativnih programov je spodbujanje razvoja na prioritetnih področjih (opredeljenih v strateških dokumentih SRS, NRRP), kjer ima Slovenija potencial za razvojni preboj kot tudi sofinanciranje projektov v tistih tradicionalnih panogah, ki izkazujejo potencial za nove izdelke, storitve in procese z višjo dodano vrednostjo.

Vir financiranja tehnoloških in inovativnih programov bodo domača in tuja javna sredstva ( državni proračun, sredstva strukturnih skladov itd.), oblikovan pa bo tudi sklad tveganega kapitala.

Povečevanje števila inovacij in inovativnih podjetij

Cilj ukrepa je:

  • povečati število inovacij in inovativnih podjetij,
  • povečati tehnološko zahtevnost proizvodov,
  • storitev in procesov,
  • okrepiti sodelovanje in spodbuditi pretok znanja med institucijami znanja ter gospodarstvom,
  • povečati vključenost visoko izobraženih kadrov v raziskave in razvoj ter nenazadnje povečati število novih delovnih mest.

Raziskava

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.