domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 64: Sistemska ločitev kolektivnega in individualnega zavarovanja

Namen:

Oblikovati pravo poklicno pokojninsko zavarovanje, kjer premije plačuje delodajalec kot del prejemkov iz delovnega razmerja in je tako po svoji vsebini in obliki komplementarno sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja, zaradi česar mora biti tudi podrobneje regulirano.

Predlogi sprememb:

  • Odpraviti možnost vplačevanja individualnih premij v pokojninske načrte kolektivnega zavarovanja;
  • Odpraviti individualno sklepanje pogodb o pristopu h kolektivnemu zavarovanju, ampak določiti, da pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja velja za vse zaposlene (primer: Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence).

Ocena učinkov:

Povečanje vključenosti v kolektivno prostovoljno zavarovanje.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.