domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Pravičnejši in bolj motivacijski sistem socialnih transferjev

Namen sprememb na področju socialnih transferjev je poenostavitviti in poenotiti zelo razvejan sistem različnih socialnih pravic , ki omogoča včasih neutemeljeno kopičenje pravic in ustvarja razmere, ko posamezniki zaradi njihove morebitne izgube ali zmanjšanja niso zaiteresirani za zaposlitev.

Z reformo sistema socialnih transferjev in trga dela želimo ustvariti okolje, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo ljudje lažje in hitreje našli delo, hkrati pa bodo uživali tudi potrebno raven socialne zaščite .

Temeljna sprememba, ki jo želimo doseči na tem področju, je motiviranje brezposelnih oseb in prejemnikov socialnih transferjev za aktivno iskanje dela in razvijanje svojih sposobnosti ter za sprejemanje tudi občasnih in začasnih zaposlitev, pa tudi drugih oblik dela, ki ne pomenijo zaposlitve, pomenijo pa aktivnost

Ne gre za žrtvovanje socialne države ali krčenje pravic, marveč za oblikovanje bolj pravične in dolgoročno vzdržne socialne države, ki bo hkrati ljudi motivirala k večji aktivnosti.

Preglednejši in enostavnejši sistem socialnih transferjev bo omogočil, da bodo pomoč dobili tisti, ki so je res potrebni, preprečiti pa je nujno danes pogosto izkoriščanje in zlorabe sistema socialnih pomoči.

Z namenom doseči te cilje je predvideno, da bi povezali vse evidence in informacijske sisteme o različnih socialnih pravicah, vzpostavili eno mesto za odločanje o vseh tistih pravicah ki so povezane z ugotavljanjem dohodkovnega položaja posameznika in njegove družine , poenotili različne elememte sistema , ki so pomembni za odločanje o pravicah in njihovo valorizacijio, vzpostavili več motivacijskih mehanizmov in temu prilagodili tudi cenzuse in samo višino nekaterih pravic.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.