domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Goriški turistični center

Goriški turistični center predstavlja osrednji igralniški projekt v državi, s katerim bodo urejene vse oblike tovrstne zabave, vzpostavljeno pa bo tudi prvo središče zabaviščnega turizma pri nas in največji tovrstni turistični cilj v Evropi. Projekt bo povezan s tehnološkim stebrom, s katerim se bodo zagotavljali visokotehnološki igralniški produkti ter povečevale tuje naložbe in znanje, pridobivale pa tudi nove veščine trženja.

Predmet projekta

Gradnja igralniškega središča Goriški turistični center.

Cilji projekta

Cilj projekta je vzpostaviti prvo središče (resort) zabaviščnega turizma pri nas in največjo tovrstno središče v Evropi. Ob tem je pomemben cilj vzpostavitev tehnološkega stebra, da bo ponudba visokotehnološko igralniška ter bo povečala tuja vlaganja, znanje in bodo razvite nove veščine trženja.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Središče kot oblika zabaviščnega turizma je postalo vse bolj privlačno, saj klasične igralnice ne zagotavljajo več posebnega doživetja. V Evropi podobne igralniške ponudbe še ni, zato Evropa kot kraj igralniškega turizma ni posebej visoko umeščena. V središčih se najbolj uveljavlja t. i. izvozno igralništvo, saj uresničitev sloni pretežno na tujih gostih.

Ponujene priložnosti

Tovrstne oblike po izkušnjah ZDA in npr. Macaa ustvarjajo največ prihodkov in davkov. Uresničitev projekta bo pomenila preboj pri ponudbah zabaviščnega turizma ter bo bistveno prispevala k večji turistični prepoznavnosti Slovenije kot turističnega cilja. To pomeni tudi nadaljnji razvoj turizma ter drugih področij gospodarstva v širšem prostoru. Omeniti je treba predvsem koristi in poslovne priložnosti za mnoga partnerska podjetja, podeželje.

Ob tako veliki investiciji nikakor ne moremo mimo učinkov na okolje, sociološkega in ekološkega vidika. Po izkušnjah je od vseh oblik igralniške ponudbe t. i. »celovit zabaviščni center«, ki poleg igralnic, kongresnih, zabaviščnih in centrov za dobro počutje vključuje tudi površine, ki so namenjene športnim dejavnostim (golf …), tista oblika, ki najmanj negativno vpliva na socialno okolje, saj je kompleks kot tak v prvi vrsti namenjen turistom.

Učinki projekta

Povečanje obsega turistične dejavnosti in svetovne konkurenčnosti slovenskega turizma. Ob tem načrtujejo milijon nočitev letno, kar bi bilo približno 10 % vseh ustvarjenih nočitev v Sloveniji. Vpliv na lokalno okolje: investitorji nameravajo zaposliti neposredno 2.500 oseb, spodbuditi razvoj turizma v širšem okolju ter pozitivno vplivati na razvoj trgovine in storitev.

Ocenjuje se tudi pozitiven vpliv na nastajanje visokotehnoloških podjetij s področja video-telekomunikacijskih tehnologij. Vpliv na širše okolje: investicija bi omogočila nove neposredne in posredne davke v slovenski proračun, omogočila nove poslovne priložnosti zamejskim Slovencem ter visoko umestila trženjsko znamko slovenskega turizma v svetovnem prostoru. Značilnost razvoja turistične dejavnosti je močna povezanost z okoljem.

Turistična podjetja praviloma potrebujejo za svoj uspeh veliko boljše odnose, kakor to velja za proizvodna podjetja. Nosilec turizma praviloma podpira razvoj drugih dejavnosti s področja kulture in športa, kar nedvomno bogati lokalno okolje.

Delovna skupina

Projektni vodja za gradnjo igralniškega središča Goriški turistični center je mag. Marjan Hribar, generali direktor Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine za gradnjo igralniškega središča Goriški turistični center:

  • Roža Žust, Ministrstvo za finance,
  • Damjan Uranker, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Dejan Podgoršek, STO,
  • Tomo Šeme, direktor Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, Ministrstvo za finance,

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.