Sporočila za javnost

09.03.2006

-

Tehnološki preboj Slovenije s pomočjo Inštituta za dizajn

09.03.2006

-

Sprejeli spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

17.02.2006

-

Predlog Zakona o pravicah pacientov - predlog je v javni obravnavi do 31.marca 2006

13.02.2006

-

Normativni program dela Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj za leto 2006

13.02.2006

-

Konkurenčnost gospodarstva in zaposlenost v ospredju programa dela vladne službe za razvoj

09.02.2006

-

Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih razširjajo nekatere že veljavne pravice

07.02.2006

-

Dušan Semolič in Jože P. Damijan o enotni davčni stopnji

27.12.2005

-

Nov predlog vladnih izhodišč za socialni sporazum

06.12.2005

-

Vlada sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006

<

1

2

3

4

5

6

7