domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 33: Programi za spodbujanje prenosa svetovnih tehnologij v Slovenijo

Opis ukrepa:

Program za spodbujanje prenosa svetovnih tehnologij v Slovenijo bo sofinanciral izmenjavo slovenskih gospodarstvenikov v tujih podjetjih v okviru projektov. Izpeljava bilateralnih projektov sodelovanja med slovenskimi in tujimi podjetji je v letih 2006/07 predvidena v sodelovanju z avstrijskima agencijama ERP Funds in ZIT ter finsko agencijo TEKES.

Vzpostavitev predstavništva v tujini z namenom spremljanja trendov na področju gospodarskega spodbujanja v ZDA in na Finskem ter omogočanje dostopa Slovenije na ameriški trg, ki po zadnjih ugotovitvah skandinavskih držav zagotavlja uspeh podjetjem.

Namen:

Osnovni namen bilateralnih projektov sodelovanja med slovenskimi in tujimi podjetji je prenos znanja in tehnologij v Slovenijo. Prenos novih tehnologij bo potekal preko izvajanja skupnih projektov.

Pisarna v ZDA bo omogočala sledenje novim trendom tehnologij in spodbujanja gospodarskega razvoja ter omogočala prodor slovenskih podjetij na ameriški trg.

Predlogi:

 • Programi za spodbujanje prenosa tehnologij v Slovenijo bodo načrtovani in oblikovani v sodelovanju z avstrijskima agencijama ERP Fonds in ZIT ter finsko agencijo TEKES;
 • Programi bodo potekali od 3 do 5 let in bodo združljivi z nacionalnimi tehnološkimi in inovativnimi programi;
 • Vzpostavitev pisarne v ZDA, Silikonska dolina, kar je smiselno združiti z drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s spodbujanjem gospodarskega razvoja (MG, MVZT, JAPTI). Takšna pisarna je zagotovila uspeh TEKESA že na začetku njihovega delovanja, danes imajo v Silikonski dolini že tri svoje predstavnike.

Učinki:

 • Dostop do novih tehnologij in aplikacija le-teh v Sloveniji;
 • Možnost navezovanja mednarodnih stikov mladim podjetjem;
 • Izboljšanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva;
 • Konkretna povezava z najbolj razvitimi gospodarstvi;
 • Povečevanje globalizacije ambicioznih slovenskih podjetij.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o javnih financah;
 • Zakon o izvrševanju proračuna RS;
 • Pravilnik o izvedbi programov za spodbujanje prenosa svetovnih tehnologij v Slovenijo.

Nosilci:

Tehnološka agencija, Ministrstvo za gospodarstvo

Sredstva:

300 mio SIT v 2006 in 2007

Odprta vprašanja:

Preveriti možnost vključitve ukrepa v program sodelovanj na nivoju Evropske komisije, ki načrtuje znanstveno-gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Finsko.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.