domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Projekt ČHE Kozjak

Projekt ČHE Kozjak bo poleg letne proizvodnje električne energije omogočal hitrejši razvoj lokalnim skupnostim na območju novih hidroelektrarn, boljše varstvo okolja in regionalno razvitost. Cilj projekta je povečati varnost in kakovost oskrbe z električno energijo.

Predmet projekta

ČHE Kozjak.

Cilji projekta

Povečati varno in kakovostno oskrbo z električno energijo.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Z izvedbo projekta bomo odpravili pomanjkanje vršne energije v EES in sami zagotavljali energijo za terciarno regulacijo, kar bo prispevalo k zanesljivejšemu obratovanju EES.

Ponujene priložnosti

Projekt bo poleg dodatne letne proizvodnje električne energije omogočal tudi boljši razvoj lokalnim skupnostim na območju novih hidroelektrarn, večje varstvo okolja in boljšo regionalno razvitost, saj bo vzporedno z energetskim projektom potekal še infrastrukturni projekt.

Učinki projekta

S projektom bo zagotovljeno prilagodljivo in ugodno obratovanje znotraj skupine kakor tudi znotraj elektroenergetskega sistema in izboljšanje pogojev obratovanja dela verige elektrarn na Dravi v smislu povečanja razpoložljive moči po času in višini moči. S projektom bodo zagotovljene sistemske storitve – predvsem terciarne rezerve in tako posredno večja stabilnost in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije – sistemska rezerva.

ČHE Kozjak naj bi pokrivala dnevne konice in tako dosegala boljše komercialne pogoje na trgu električne energije, po drugi strani pa bo racionalizirala obratovanje velikih energetskih blokov v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Kozjak bo prispeval k regionalnemu razvoju in pridobivanju dodatnih znaj ter izkušenj, kar je v skladu z Lizbonsko strategijo.

Delovna skupina

Projektni vodja je dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

  • Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance,
  • mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance,
  • Aleksander Štular, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za promet,
  • mag. Bojana Novak, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Damjan Koletnik, DEM.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.