domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Dialog  Vprašanja in odgovori  Pogosto zastavljena vprasanja 

Pogosto zastavljena vprasanja

Povečaj pisavo Natisni stran

Kaj je OREH?

 

OREH je en izmed projektov iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. V sklopu projekta naj bi v Podravju nastali podjetniški inkubator, univerzitetni inkubator, znanstveni park, tehnološki park, kopenski logistični center, visokošolski center, Center za obvladovanje lahkih in več-funkcionalnih materialov ALUREG – Slovenska Bistrica ter industrijska cona v Ormožu.

Splošni cilj vzpostavitve in spodbujanja nadaljnjega razvoja gospodarsko razvojnega središča je izboljšati inovacijsko dejavnost in pospešiti rast novih in obstoječih tehnoloških in netehnoloških podjetij, povečati sodelovanje med podjetji in univerzami ter povečati domača in tuja vlaganja v ta del Slovenije.

Podravska regija bo vzpostavila gospodarsko razvojno središče, ki bo zajemalo vzpostavitev podjetniškega inkubatorja in znanstveno-tehnološkega parka, nadaljnji razvoj univerzitetnega inkubatorja in kopenskega logističnega centra s poslovno industrijsko cono. Štajerski tehnološki park, ki bo v občini Pesnica, bo opravljal funkcijo regionalnega podjetniškega inkubatorja, katerega naloga bo izgradnja podpornega okolja za rast in razvoj podjetij. Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov bo izgrajeval podjetniško zavest na Univerzi v Mariboru, izvajal podjetniška usposabljanja in svetovanja inovativnim posameznikom in nudil strokovno podporo pri nastajanju in izgradnji spin-off podjetij z Univerze v Mariboru.

Znanstveni park bo vzpostavljen v Mariboru (Tezno), kjer bo deloval kot povezovalni mehanizem med subjekti inovacijskega okolja, fakultetami, inštituti in gospodarstvom, in bo usmerjen v regije, kjer je navzoča Univerza v Mariboru. Vse tri institucije so že sklenile dogovor o usklajeni izgradnji celovitih mehanizmov inovativnega okolja, s katerim so opredelile vloge in odgovornosti nosilcev inovativnega podjetniškega okolja. V občini Hoče-Slivnica bo ustanovljen sodoben kopenski logistični center, ki bo tja privabil tudi industrijo in druge spremljevalne programe (turizem, rekreacija). Lokacija centra je na stičišču transportnih poti (železnica, letališče, avtocesta) in v bližini mesta Maribor. Izgradnja industrijsko obrtne cone v Ormožu bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj na izrazito kmetijskem področju. Vsebinsko dopolnitev pomeni ALUREG - lokacijsko zakrožen v Slovenski Bistrici kot center za celovito obvladovanje lahkih in večfunkcionalnih materialov. V okviru ALUREG-a je predviden visokošolski center za razvoj inženirskih kadrov, tehnološki park, sklad tveganega kapitala in izgradnja industrijske cone.

V okviru kopenskega logističnega centra bo zagotovljen nadaljnji razvoj letališča in vzpodbujanje NTI v regijo. Tako bo nastalo 3.200 novih delovnih mest. S tem se bodo bistveno povečala vlaganja v RR ter okrepile vezi med gospodarstvom in univerzami v regiji. To bo spodbudilo inovacije, kar se bo odražalo v nastanku novih tehnologij in storitev, vplivalo na rast in konkurenčno sposobnost obstoječih in novonastalih visokotehnoloških podjetij ter dvignilo raven RR na univerzah. S spodbujanjem izgradnje in razvoja podjetniškega in inovativnega okolja se bodo ustvarjala tudi nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Nazaj

 
  Na vrh
 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.