domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Mala in srednja podjetja


Hrbtenica gospodarstva

Majhna in srednje velika podjetja so hrbtenica slovenskega, pa tudi evropskega gospodarstva. V Sloveniji imamo skoraj 97.000 malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo kar 99,7 % vseh podjetij in zaposlujejo 64,7 % vseh zaposlenih.

Izjemen potencial

Ta podjetja predstavljajo izjemen potencial za slovensko gospodarstvo, vendar pa so zaradi svoje majhnosti tudi zelo ranljiva, še posebej v svetu globalne konkurence.
Njihov obstoj pogojujejo poleg neizprosnega globalnega trga tudi številni drugi dejavniki, kot so

  • zakonodaja in administrativni postopki,
  • podporno okolje,
  • finančno okolje,
  • viri financiranja,
  • človeški kapital in
  • znanje.

Za uspešen razvoj in konkurenčnost malih in srednjih podjetij na vedno bolj zahtevnem globalnem tržišču bomo torej poskrbeli le tako, da vzpostavimo ustrezno okolje brez ovir in nepotrebne birokracije, okvir z znanimi pravili, ki jim bo omogočal neomejen razvoj, finančne vire, ter pretok znanja in kadrov.

Podjetništvo

Eden izmed temeljev razvoja malih in srednjih podjetij je seveda podjetništvo. Podjetniško okolje mora biti tako, da ljudi ne bo strah, ko se bodo odločali za podjetniško kariero. To velja tudi za posebne podjetniške skupine, kot so npr. mladi, ženske ter brezposelni.

Želimo si, da iz pojma podjetništvo v Sloveniji nastane kultura za boljšo Slovenijo jutri!

Koristne povezave

Publikacija

Oglejte si publikacijo Podjetna Slovenija jutri [pdf, 160 kb]

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.