domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Mreža centrov za urgentno medicino

Projekt Mreža centrov za urgentno medicino bo z dograditvijo mreže centrov za nujno medicinsko pomoč po Sloveniji povečal hitrost in učinkovitost obravnave akutnih stanj, ki potrebujejo to pomoč. Projekt obsega tako ureditev teh centrov na tej ravni, umeščenih v kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru ter v regionalnih bolnišnicah v Celju, Izoli, na Jesenicah, v Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Slovenj Gradcu, ki bo omogočila kar največjo dostopnost do njihovih storitev. Poleg tega obsega zagotovitev zmogljivih in hitrih podatkovnih in prometnih povezav med centri za nujno zdravniško pomoč.

Predmet projekta

Dograditev mreže urgentnih centrov po Sloveniji.

Cilji projekta

Povečati hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v vsej Sloveniji.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Obseg in kakovost (urejenost) zdravstvene infrastrukture v mreži urgentnih centrov v Sloveniji ne omogočata optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih akutnih stanj. Zaradi neizenačenosti pogojev v različnih središčih obstajajo pomembne razlike v dostopnosti in posledično tveganju za uspešnost zdravljenj. Med regijami v Sloveniji so zelo velike razlike.

Ponujene priložnosti

Nadgraditev in usposobitev zdravstvenega sistema za hitro in učinkovito obravnavo nujnih primerov zahteva organizacijo centrov za nujno medicinsko pomoč v piramidni zgradbi s ključno vlogo centrov višjega reda. Projekt obsega ureditev centrov za nujno medicinsko pomoč v kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru ter v regionalnih bolnišnicah v Celju, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Slovenj Gradcu, ki bodo omogočali kar največjo dostopnost do svojih storitev. Poleg tega projekt zagotavlja zmogljive in hitre podatkovne in transportne povezave med omenjenimi centri.

Pričakovani učinki programa so: povečano preživetje bolnikov in razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odprava razlik v kakovosti infrastrukture za nujno medicinsko pomoč in v uspešnosti zdravljenja akutnih obolenj, ki zahtevajo hitro obravnavo, med regijami v Sloveniji.

Učinki projekta

Poleg navedenih koristi projekt kot širše pozitivne posledice omogoča podaljšanje življenjske dobe in izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva. Projekt omogoča tudi relativno povečanje števila delovnih mest in boljše delovne razmere zdravstvenega osebja. Projekt podpira krepitev povezljivosti med regijami v Sloveniji in v čezmejnem omrežju ter gospodarski, socialni in okoljski razvoj z izboljševanjem zdravja prebivalstva.

Delovna skupina

Projektni vodja je Janez Remškar z Ministrstva za zdravje.

Člani projektne skupine:

  • Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance,
  • Srečko Šestan, sekretar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo,
  • Josip Mihalic, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • dr. Jože Ferk, Splošna bolnišnica Maribor.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.