domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost

Povečaj pisavo Natisni stran

Četrta seja Strateškega sveta za gospodarski razvoj

LJUBLJANA

22.02.2007

Osrednja tema seje Strateškega sveta za gospodarski razvoj, ki je bila 22.2.2007, so bile »Ekonomsko razvojne posledice demografskih gibanj v Sloveniji«. Osnova za razpravo sta bili poročili, ki sta ga pripravila Keith Miles in prof. dr. Tine Stanovnik ter gradivo Evropske komisije »The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 member states on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004- 2050).«

Sporočila Strateškega sveta za gospodarski razvoj so naslednja:

1) Upadanje ali stagnacija prebivalstva v Slovenije je realen problem. Zato je potreba po prebivalstveni politiki, ki bo med drugim zavzela aktivno stališče do spodbujanja rojstev in opredelila stališče do priseljevanja.

 

2) Projekcije nakazujejo možnost, da bi v prihodnje prišlo do stagnacije zaposlenosti in celo do upadanja zaposlenih zaradi demografskih razlogov. Slovenija si mora prizadevati, da bo ohranila pozitivno rast zaposlenih. Sestavni del takih prizadevanj bo večanje stopnje zaposlenosti, posebno mladih in starejših.

 

3) Aktivno delovanje na področju prebivalstvene in zaposlitvene politike je potrebno, da se prepreči napovedano močno znižanje potencialne gospodarske rasti. Z nizko potencialno gospodarsko rastjo Slovenija ne bo mogla dohiteti razvitejših držav Evrope.

 

4) Demografske spremembe povzročajo neugodno demografsko strukturo, ki se predvsem kaže v neugodnem razmerju med prebivalstvom v delovni dobi in prebivalstvo starejšim od 65 let. Demografske karakteristike Slovenije so podobne kot v državah EU15 in se bodo odvijale na podoben način kot v primerljivih državah. Vpliv teh gibanj na dolgoročno vzdržnost javnih financ na področju zdravstvene nega in dolgotrajne oskrbe starejših bo podoben kot v EU15 državah. Zato se bo Slovenija morala prilagoditi nastajajočim demografskim razmeram.

 

5) Projekcije napovedujejo, da bi se v Sloveniji utegnila poslabšati dolgoročna vzdržnost javnih financ na področju pokojnin. Povečano tveganje ne izvira samo iz demografskih gibanj, ki so sicer podobna kot v EU15 državah, temveč predvsem zaradi obstoječega pokojninskega sistema, ki v spremenjenih demografskih razmerah ni dolgoročno vzdržen. Problemi so znani, možne rešitve pa tudi.

 

6) Osnova prihodnjega pokojninskega sistema bo še zmeraj javni pokojninski sistem, ki bo slonel na sistemu sprotnih prispevkov (pay-as-you-go). Postopoma ga je potrebno spreminjati tako, da bo javno-finančno vzdržen in družbeno (socialno) sprejemljiv. Slovenski pokojninski sistem je potrebno preurediti v smeri večje transparentnosti in enostavnosti.

 

7) Pokojninski sistem javnega pokojninskega zavarovanja ne bo mogel zagotoviti zadovoljivih pokojnin za vse upokojence, posebno ne za tiste z nadpovprečnimi tekočimi dohodki (plačami). Zato je potrebno spodbujati prostovoljno varčevanje za starost in prostovoljno in dopolnilno pokojninsko zavarovanje. To bo sicer pretežno zasebna dejavnost, vendar bi jo bilo koristno uokviriti v celovit pokojninski sistem, ki bi vseboval tako javni kot zasebni del. Zasebno varčevanje za starost, ki bodo sestavni del celovitega pokojninskega sistema, bi bilo potrebno posebej spodbujati.

 

8) Potrebno je obveščanje javnosti o demografskih gibanjih in o možnih posledicah na področju javnih financ, zdravstva, dolgotrajne oskrbe starejših, predvsem pa na področju pokojninskega sistema. Prav tako je potrebno javnost seznanjati z dilemami in različnimi možnostmi razreševanja teh vprašanj. Potrebna je večja obveščenost posameznikov o njihovem konkretnem pokojninskem stanju in perspektivah.

 

9) Razmisliti o dolgoročni vlogi KAD v okviru javnega pokojninskega sistema.

 

Strateški svet za gospodarski razvoj

 

<- Nazaj na: Sporočila za javnost

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.