domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 14: Demonopolizacija trga nepremičnin

Opis ukrepa:

Povečati ponudbo zemljišč za poslovno in stanovanjsko gradnjo ter za javno infrastrukturo.

 

Namen:

Javni sektor mora zagotavljati:

 • takšen obseg komunalno opremljenih zemljišč v javni in zasebni lasti, ki (zmerno) prehiteva dejansko povpraševanje;
 • prostorske ureditvene načrte, ki bodo skladni z realnimi, ekonomsko verificiranimi potrebami in bodo istočasno reševali tudi funkcionalne probleme urbanega prostora;
 • pristno tržno okolje.

Razbremeniti podjetnike odvečnega ukvarjanja s pridobivanjem kvalitetnih prostorov po konkurenčnih cenah in jim s tem omogočiti osredotočenje časa in denarja v osnovno dejavnost.

Zagotoviti ugodne življenjske razmere za mobilnost zlasti za visoko kvalificirane strokovnjake iz drugih regij in držav.

 

Predlogi sprememb:

 • Sprememba prostorske in urbanistične politike, ki naj v okviru sprejetih splošnih družbenih in gospodarskih strategij omogoči sprotno zadovoljevanje potreb po zazidljivih zemljiščih ter javno financiranje glavnih infrastrukturnih vodov na stavbnih zemljiščih;
 • Povečanje učinkovitosti javnega sektorja pri oskrbi z zazidljivimi zemljišči prek aktivne zemljiške politike, zlasti za industrijske potrebe in stanovanjsko gradnjo.
 • Odprava privilegiranega dostopa do zemljišč posameznim investitorjem oziroma odprava zemljiškega kartela;
 • Vzpostavitev takšnih zakonskih, urbanističnih, upravno-tehničnih, finančnih, fiskalnih in drugih pogojev, da se bodo lahko vzpostavili in razvili nepremičninski trgi s primerno konkurenčno ponudbo, tako zemljiški kot stanovanjski;
 • Uvedba davka na neizkoriščena zazidljiva zemljišča, katerega višina je sorazmerna stopnji urbanizacije okoliša, v katerem se zazidljivo zemljišče nahaja (ukrep 6);
 • Vzpostavitev pogojev za povečanje ponudbe cenovno dostopnih stanovanj;
 • Vzpostavitev metrike za doseganje znižanja cen in povečanja kvalitete poslovnih in stanovanjskih in infrastrukturnih nepremičnin v Sloveniji po regijah v primerjavi s konkurenčnimi državami.

Ocena učinkov:

 • Doseganje cen zemljišč, poslovnih, infrastrukturnih in stanovanjskih prostorov na ali pod povprečjem cen v konkurenčnih državah;
 • Bistveno izboljšanje možnosti za hitro rast podjetij, ki zahtevajo prostorsko širitev;
 • Bistveno izboljšanje motivacijskega paketa za kvalitetne delavce. To je bistven element za povečanje fleksibilnosti trga dela v razmerah globalizacije.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Vsa regulativa, ki se nanaša na okolje in prostor;
 • Davčna zakonodaja.

Nosilci:

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.