domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 45: Trajno izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo na področjih kohezijske politike

Opis ukrepa

Tako v državni upravi kot tudi med podjetji, sindikati in drugimi razvojnimi partnerji je potrebno tako uvesti sistem trajnega izobraževanja, kjer bodo ti spoznali sisteme načrtovanja, priprave projektov in njihove izvedbe.

Namen

Povečati kakovost projektov in njihovo izvedljivost z izobraževanjem pa se bo povečala tudi preglednost delovanja celotnega sistema.

Predlog sprememb:

V sistem je potrebno uvesti:

  • Informacije o finančnih virih in njihovem namenu na enem mestu. To bo omogočilo prijaviteljem, da se pripravijo in prijavijo projekt na ustrezen finančni vir brez nepotrebnih stroškov, državnim uradnikom pa da z enega mesta informirajo potencialne prijavitelje;
  • Razumevanje metod priprave projektov, je potrebno razširiti na več organizacij in posrednikov znanja. Predvsem gre tu za podporo v smislu dostopnosti do informacij o metodah ter informacij o odobrenih in neodobrenih projektih ter njihovem vrednotenju;
  • Jasne obrazložitve prijaviteljem in državnim uradnikom o kakovosti projektov, bodo prijaviteljem in drugim pomagale pri razvoju projekta v naprej in pri novih prijavah;
  • Regionalne razvojne organizacije naj bodo promotorji projektov in nikakor njihovi nosilci, saj je njihova naloga razvoj regij skozi omogočanje čim več projektov in ne koncentracijo na tiste, ki maksimirajo njihov finančni učinek.

Ocena učinkov:

Z izvedbo ukrepa se bo povečalo število projektov ter njihova kakovost. Konkurenca med prijavitelji in kakovostna podpora prijaviteljem pa bo olajšala tudi delo komisij odobreni projekti pa bodo hitreje in učinkovito izvedeni.

Potrebne zakonske spremembe:

Nosilci:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.