domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost

Povečaj pisavo Natisni stran

9. seja Strateškega sveta za gospodarski razvoj

LJUBLJANA

04.09.2007

Osrednja tema seje Strateškega sveta za gospodarski razvoj, ki je potekala 18.9.2007, sta bili investicije v avtocestno infrastrukturo ter analiza inflacije. Osnova za razpravo so bila poročila mag. Siročiča, dr. Križaniča in dr. Oplotnika o investicijah v cestno infrastrukturo ter dr. Križaniča in dr. Oplotnika o inflaciji.

Vlaganja v cestno infrastrukturo

 

Strateški svet za gospodarski razvoj meni, da so vlaganja v cestno infrastrukturo pomembna za dolgoročni in enakomeren razvoj gospodarstva. Znatni so tudi kratkoročni učinki v obliki multiplikatorja in akceleratorja gospodarstva – še posebej v majhnem gospodarstvu, kot je slovensko, kar se jasno kaže v trenutni makroekonomski sliki Slovenije.

 

Sporočila Strateškega sveta za gospodarski razvoj glede investicij v avtocestno infrastrukturo so naslednja:

 

1. Pri gradnji in obnovi avtocestnega omrežja je potrebno zagotoviti, da se aktivnosti nadaljujejo v okviru absorbcijske sposobnosti gospodarstva.

 

2. Za ohranjanje dolgoročne vzdržnosti sistema financiranja avtocestnega omrežja naj se dodatno preuči celoten ekonomsko-finančni okvir gradnje avtocest ter ponovno oceni tveganja glede odplačila dolga DARS.

 

3. Premisliti je potrebno o smiselnosti sprememb modela financiranja AC gradnje, ki izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu izgradnje cest.

 

4. Pri izgradnji izvozov iz avtocest naj se pogosteje upošteva možnosti razvoja gospodarske infrastrukture ter zasebnega sofinanciranja gradnje izvozov.

 

Inflacija

 

Strateški svet za gospodarski razvoj meni, da je inflacija monetarni pojav, zato so možnosti obvladovanja le te, v obdobju, ko Slovenija zaradi prevzema evra ne vodi več samostojne monetarne politike, močno omejene. V sedanjih razmerah, ko analize kažejo, da je pospešek inflacije predvsem rezultat višjih cen hrane in naftnih derivatov pa je treba zagotoviti, da se omenjena povišanja ne prenesejo tudi na druge cene.

 

Sporočila Strateškega sveta za gospodarski razvoj glede inflacije so naslednja:

 

1. Vlada mora voditi proticiklično fiskalno politiko in še naprej zniževati delež javne porabe. Pri pripravi proračuna za naslednji dve leti, naj se zato vsi odhodki ponovno skrbno analizirajo.

2. Vlada mora v okviru svojih pristojnosti voditi plačno politiko, ki ne bo povzročala dodatnih pritiskov na ras cen.

3. Potrebno je skrbeti za povečevanje konkurenčnosti vseh delov gospodarstva. Še posebno bi radi opozorili na fleksibilnost trga delovne sile. Zaradi izjemno nizke brezposelnosti bi bilo potrebno dvigniti število delovnih dovoljenj za državljane, ki ne prihajajo iz držav Evropske unije.

 

<- Nazaj na: Sporočila za javnost

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.