domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Novice 

Novice

Povečaj pisavo Natisni stran

Turk: »Planica bo gotova do svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2010«

Rateče, 4. avgust 2008 - Minister za razvoj dr. Žiga Turk je danes obiskal resolucijski projekt Nordijski center Planica, da bi se seznanil s potekom del in stanjem projekta. Sprejel ga je župan občine Kranjska Gora gospod Jure Žerjav, obiska pa se je udeležil tudi vodja projektne skupine resolucijskega projekta Nordijski center Planica, gospod Simon Starček, generalni direktor Direktorata za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

 

Po oceni Službe Vlade RS za razvoj iz zadnjega poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 projekt poteka dobro. Trenutno je projekt v zaključni fazi odkupa zemljišč in izvajanja študij izvedljivosti. Minister Turk je povedal: »Pričakujemo lahko, da se bodo konkretna gradbena dela začela že letos jeseni, gotovo pa bo Planica pripravljena na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih čez dve leti, saj projekt poteka skladno z načrti.«

 

Ministra je zanimalo tudi, kako je poskrbljeno za varstvo okolja, saj je objekt na obrobju Triglavskega narodnega parka. Po današnjem obisku je minister ocenil, da so stvari zgledno urejene, da težav, ki jih poznamo iz preteklosti, ne bo več, ter da projekt ne posega na območje samega varovanega območja.

 

Minister je še povedal, da je Služba Vlade RS za razvoj v okviru svojih pristojnosti poskrbela, da so resolucijski projekti, med njimi tudi Nordijski center Planica, primerno zastopani v proračunu 2008-2009.

 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 predstavlja operacionalizacijo Okvira ekonomskih in socialnih reform in sicer na področju predlogov ukrepov za učinkovitejšo porabo sredstev EU za hitrejši razvoj. Dokument zajema indikativni nabor ključnih razvojnih investicijskih projektov, njihovo vsebino, vrednost in vir financiranja ter bistveno prispeva k preglednosti razvojnih prioritet države, saj so velike investicije zbrane na enem mestu, kar omogoča ne samo medsebojne primerjave, ampak tudi poenoteno izvajanje in spremljanje projektov. V resoluciji je opredeljenih 35 projektov.

 

Nordijski center Planica sodi med projekte iz področja športa in turizma. Obdobje prvega leta po sprejemu resolucije lahko na splošno označimo kot obdobje priprav in usklajevanj vsebin ter iskanja virov za posamezne projekte, pridobivanja dovoljenj, umeščanja v prostor, izdelave študij in uvrščanje v Načrt razvojnih programov, nekateri projekti pa so se tudi začeli graditi. Prav tako smo v procesu priprave strateškega referenčnega okvirja in operativnih programov kohezijske politike posamezne projekte oziroma vsebine projektov, ki ustrezajo ciljem kohezijske politike, ustrezno umestili. Tako je projektom omogočeno črpanje EU sredstev v obdobju 2007 – 2013.

 

Med vsemi resolucijskimi projekti po besedah ministra najbolje potekajo tisti, kjer imamo veliko interesa pri vseh deležnikih in kjer je dobro sodelovanje med državnimi in lokalnimi institucijami, saj imajo skupen interes. Takšnih je sicer več, a: »Planica je ljubezen vseh Slovencev, zato se morda zdi, da je bolj na očeh javnosti.« je za konec še povedal minister.

<- Nazaj na: Novice

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.