domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Športno poslovni park Leona Štuklja

Športno poslovni park Leona Štuklja bo večnamenski sejemski, kongresni, razvojni, turistični, športni in rekreativni park v Ljubljani. Urejen bo v nepokritem in pokritem dvoranskem kompleksu za sejemsko, kongresno in športno-rekreativno dejavnost. Z razvojem tega osrednjega prireditvenega prostora namerava Ljubljana in z njo širša regija postati pomemben nosilec povezovanja Slovenije z drugimi državami.

Predmet projekta

  • Pokrit dvoranski kompleks za sejemsko, kongresno in športnorekreativno dejavnost
  • Nepokrit del kompleksa, prav tako namenjen sejemski in športno-rekreativni dejavnosti
  • Nastanitvene zmogljivosti

Cilji projekta

Z razvojem osrednjega prireditvenega prostora postati pomemben nosilec povezovanja Slovenije z drugimi državami.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Športno poslovni park Leona Štuklja bo namenjen sejemski, kongresni turistični, razvojno-tehnološki in športno-rekreacijski dejavnosti na območju Ljubljane. Ljubljana in nasploh regija močno zaostajata v sejemskem in kongresnem turizmu, pa tudi v športu in rekreaciji. Glavni razlog za to je pomanjkanje ustrezne infrastrukture.

Z dograditvijo tega parka bi se močno povečale razvojne zmožnosti ne le Ljubljane, ampak tudi širše regije. Večnamenski razvojni park bi torej združeval gospodarskoturistične, univerzitetne, športno-rekreativne zmožnosti, ki se danes zaradi slabe infrastrukture ne morejo uveljaviti.

Ponujene priložnosti

Gradnja bo potekala na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Zasebni kapital bo gotovo zainteresiran, da se pridruži evropskim, državnim in lokalnim finančnim virom.

Učinki projekta

Športno poslovni park Leona Štuklja lahko tudi v gospodarskem smislu (sejemska, tehnološka, kongresna, festivalna dejavnost itd.) postane pomemben dejavnik sodelovanja Slovenije (in EU) z jugovzhodno Evropo. Poleg večjih sejmov, kongresnih in festivalnih prireditev se bodo v parku odvijale vrhunske športne (nogomet, atletika, dvoranski športi itd.) in rekreativne prireditve. Vse to bo močno povečalo tudi turistično ponudbo. Športno poslovni park Leona Štuklja bo povezan tudi s sekundarnim in terciarnim izobraževanjem.

Delovna skupina

Projektni vodja je Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

  • Slavko Tekavčič, Ministrstvo za finance,
  • Emanuel Čerček, vodja Službe za investicije, Ministrstvo za šolstvo in šport,
  • Maša Resinovič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.