domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 19: Sprememba prakse države, KAD in SOD pri umiku iz gospodarstva

Namen:

Priprava koncepta in časovnega načrta za pregleden in postopen umik KAD in SOD iz aktivnega lastniškega upravljanja v podjetjih in za njuno preoblikovanje v portfeljske naložbenike.

Predlogi sprememb:

  • Takojšen začetek aktivnosti za dodatne kotacije na borzi delno privatiziranih družb (Telekom, NLB) in tistih delniških družb iz portfelja KAD in SOD, ki izpolnjujejo ekonomske kriterije za kotacijo;
  • Priprava koncepta in časovnega načrta za delno odprodajo naložb KAD in SOD domačim in tujim portfeljskim investitorjem in za njuno postopno preoblikovanje v portfeljske naložbenike. Pri tem se skupni kapitalski delež KAD in SOD v posameznem podjetju omeji skupaj na 10%;
  • V javnih delniških družbah naj KAD, SOD in druge z državo povezane institucije podajajo svoje deleže samostojno v skladu s pravili organiziranega trga;
  • V nejavnih delniških družbah (netržni papirji) in družbah z omejeno odgovornostjo KAD in SOD delujeta usklajeno, s ciljem iskanja hitrih in uglednih priložnosti za izstop iz teh podjetij. Izstop paradržave iz teh netržnih naložb predstavlja tudi veliko priložnost za domače podjetnike, da prevzamejo odgovornost za razvoj manjših in srednjih slovenskih podjetij.

Za pripravo drugačne dolgoročne investicijske strategije KAD in SOD ter za pripravo privatizacijskih programov za prodajo večjih neposrednih lastniških deležev države (banke, Zavarovalnica Triglav, Telekom) je potrebno več časa in tukaj je postopnost razumljiva tudi širši javnosti.

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.