domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 07: Sprememba davka na promet nepremičnin

Opis ukrepa:

Davek na promet nepremičnin se mora uskladiti z vzporedno zakonodajo – obligacijsko in stvarnopravno.

Namen:

Davek ne sledi sedanjim pogodbenim odnosom, niti obdavčitvi prometov nekaterih institutov, ki jih je uvedel Stvarnopravni zakonik. Zato številni prometi ostajajo neobdavčeni. S tem so prometi nepremičnin medsebojno neenakopravno obravnavani.

Predlogi sprememb:

Preučitev novih institutov po stvarnopravnem zakoniku glede na obdavčitev z DPN in DDV, kot na primer:

  • pri leasingu nepremičnin določiti pravo davčno osnovo;
  • obdavčiti originarne načine pridobitve nepremičnin;
  • obdavčiti promet stavbne pravice, itd.

Ocena učinkov:

Predvideno povečanje javnih prihodkov.

Odprta vprašanja:

Preučiti spremembo davka glede na vprašanje »kaskadnega učinka« ter v povezavi z DDV. Preučiti usklajenost predloga glede na obdavčenje prometa kmetijskih zemljišč, preužitkov, dedovanja.

Potrebne zakonske spremembe:

Sprememba Zakona o davku na promet nepremičnin. Morebiti še dopolniti Zakon o davčnem postopku.

Nosilec:

Ministrstvo za finance

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.