domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Strategija razvoja  Razvojne prioritete  Učinkovitejša in cenejša država  

Učinkovitejša in cenejša država

Povečaj pisavo Natisni stran

Povečanje institucionalne konkurenčnosti in učinkovitosti države

 • zmanjšati neposredno vlogo države v gospodarstvu;
 • umik države iz lastništva podjetij in finančnih institucij kot način modernizacije javnega sektorja, zmanjšati vlogo KAD in SOD pri vodenju podjetij;
 • uvesti sistem presoje vplivov predpisov z vidika nepotrebnih administrativnih in regulatornih omejitev konkurence in gospodarske aktivnosti ter ukrepe za odpravo teh omejitev;
 • urediti postopek sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov (metodologija o konzultacijah);
 • uvesti zasebno javno partnerstvo (PPP) pri izvajanju in financiranju javnih služb ter naložb v infrastrukturo;
 • delno privatizirati upravne naloge prek prenosa z javnim pooblastilom in outsourcingom, prenašati prakse upravljanja iz zasebnega v javni sektor (novi javni menedžment), vzpostaviti standarde uspešnosti in učinkovitosti ter primerjav med organi, bolj fleksibilno nagrajevanje in napredovanje;
 • dvigniti standarde profesionalnosti in transparentnosti javne uprave, izboljšati kakovost njenih storitev ter krepitev njene svetovalne vloge;
 • decentralizirati upravo;
 • izboljšati pogoje delovanja nevladnih organizacij.

Razvojno prestrukturiranje javnih financ

 • spremeniti strukturo odhodkov v smeri prioritet strategije in absorpcije sredstev EU;
 • postopno zmanjšati delež javnofinančnih odhodkov v BDP za najmanj 2 odstotni točki;
 • celovita davčna reforma, ki bo temeljila na načelih razbremenitve dela, spodbujanja konkurenčnosti in zaposlovanja ter enostavnosti sistema.

Zagotovitev boljšega delovanja pravosodnega sistema

 • zagotoviti večjo pravno varnost;
 • povečati učinkovitost dela sodišč, državnega tožilstva in državnega pravobranilstva;
 • pripraviti celovit program zmanjševanja sodnih zaostankov za zagotovitev sojenja v razumnem roku z dolgoročnim ciljem dokončne odprave zaostankov;
 • dodatno usposabljati sodnike in državne tožilce za vodenje sodnih postopkov ter še posebno za delo na področju gospodarskega kriminala, korupcije in organiziranega kriminala;
 • poenostaviti in standardizirati sodne postopke tako na ravni zakonodaje kot na ravni praktične izvedbe (npr. z izmenjavo sodnih praks) z namenom, da bi se izboljšala učinkovitost vodenja sodnih postopkov in strokovnega odločanja s strani državnih tožilcev in sodnikov;
 • prizadevati si za popolno informatizacijo sodišč (uvedba informatiziranih vpisnikov, polna uporaba elektronskega poslovanja med strankami in sodišči) z namenom krajšega trajanja postopkov ter preprostega spremljanja učinkovitosti, sodnih zaostankov in zastaralnih rokov.
 
  Na vrh
 
Dokumenti

Publikacija

Prijazna in učinkovita javna uprava [ pdf, 2.11 mB]