domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 41: Predlog reforme davčne in carinske uprave

Opis ukrepa:

 • Modernizacija javnega sektorja v skladu z ureditvijo v nekaterih državah EU;
 • Povezovanje delovnih področij med davčno ter carinsko upravo;
 • Birokracija bremeni državni proračun;
 • Kadri iščejo nove osebne cilje;
 • Dinamizacija družbe.

Namen:

 • Možnost razvoja optimalnih pogojev za strokovno znanje;
 • izboljšanje imidža;
 • razvoj sistemov za rizično orientirano inšpiciranje in kontroliranje;
 • možnost sinergij pri povezovanju CURS ter DURS;
 • fleksibilnost kadrov;
 • vzpostavitev med seboj primerljivih davčnih uradov in carinskih uradov (benchmarking);
 • reforma davčnih/carinskih organizacijskih struktur ob upoštevanju socialnih vidikov kadrov (starost, izobrazba, znanje, geografski vidiki itd.);
 • modernizacija notranjih struktur (vzpostavitev t.i. "team-modela");
 • dohodkovne stimulacije;
 • odprava odvečnih hierarhij;
 • spodbujanje samoodgovornosti, motivacije;
 • intenziviranje storitev v "dnevnem poslovanju" za davčne zavezance;
 • izboljšanje internet-pristopa (" e-government");
 • izboljšanje delovnih procesov (predpogoj: analiza vseh delovnih korakov v DURS/CURS);
 • fokusiranje na uspeh posameznih organizacijskih enot;
 • izboljšanje "delovnega zadovoljstva" kadrov;
 • vzpostavitev kakovostnih standardov, menedžment znanstva ter kakovosti;
 • "razvoj kadrov" na osnovi "njihovih" sposobnosti;
 • vzpostavitev "controlling"- sistema;
 • implementacija New Public Managementa (NPM) ter MbO (management by objectives) v DURS/CURS;
 • uvedba "benchmarkinga" ter best-practice-modelov.

Predlogi sprememb:

 • zagotovitev finančnih sredstev;
 • implementacija projektne skupine za reformo DURS/CURS;
 • pridobitev tujih ekspertov;
 • izbor urada, ki projekt "pilotira" (torej bottom up in ne top down);
 • intervjuji "reprezentativnega" števila kadrov (ca 15%) – upoštevajo se naj vsi segmenti;
 • časovni okvir;
 • roll-out;
 • implementacija po vsej državi;
 • evalvacija reforme.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o davčni službi

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.