domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost

Povečaj pisavo Natisni stran

Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih razširjajo nekatere že veljavne pravice

LJUBLJANA

09.02.2006

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ga posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku. Spremembe imajo dva ključna cilja, in sicer odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ureditve ter uvesti nove pravice oziroma nekoliko razširiti že obstoječe pravice.

Cilja sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih sta:

Odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, ki smo jih zaznavali vse od uveljavitve zakona leta 2001; gre zgolj za redakcijske popravke, ki pa bodo omogočili boljše razumevanje in poenostavile uveljavljanje pravic

Uvesti nove pravice oziroma nekoliko razširiti že obstoječe pravice s ciljem izboljšati razmere za oblikovanje in razvoj družin ter povečanja rodnosti.

Predlog zakona razširja.

Pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva tudi na starše, ki so samozaposleni ; ti starši bodo po novem pridobili pravico do plačila prispevkov za socialno varnost do tretjega leta otrokove starosti, in na enega od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, in sicer do šestega leta starosti starejšega otroka

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ; pravico naj bi imel tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno oziroma težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno oviranostjo in ne samo eden od staršev v primeru nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranostjo, kot velja sedaj.

Predlog zakona uvaja nekatere izboljšave.

Uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino ne bo več datumsko omejeno, določajo pa se tudi višji zneski, in sicer dodatek za družino s tremi otroki znaša 81.910 tolarjev, dodatek za družino s štirimi ali več otroki po predlogu zakona znaša 100.000 tolarjev ; predlagamo torej višji znesek dodatka za veliko družino (sedanji znesek je 81.910 SIT) za družine s štirimi in več otroki

Predlog zakona uvaja spremembo pri pogojih za pridobitev otroškega dodatka, in sicer samo pogoj prebivališča (ne pa pogoj stalnega prebivališča), predlaga pa se tudi črtanje pogoja dodiplomskega študija za pridobitev otroškega dodatka, kar pomeni uskladitev z Bolonjsko deklaracijo.

Predlog zakona uvaja nekatere spremembe pri izvajanju že uveljavljenih pravic.

Predlog uvaja nekoliko drugačen način koriščenja plačanega očetovskega dopusta - oče naj bi po novem izrabil očetovski dopust do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v trajanju najmanj 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela (sedaj veljavna ureditev pa določa, da mora plačani očetovski dopust izkoristiti do konca porodniškega dopusta matere, ki traja 105 dni, mati pa ga nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda); oče nima pravice do izrabe tega dela dopusta, če koristi porodniški dopust; pravica do očetovskega dopusta pa se po predlogu zakona lahko prenese samo do 3. leta starosti otroka, ne pa do osmega leta starosti, kot je to urejeno v veljavnem zakonu

Predlog uvaja spremembo pri delu dopusta za nego in varstvo otroka, ki se v trajanju največ 75 dni sedaj lahko prenese in izrabi najdalj do 8. leta starosti otroka; ker menimo, da otrok potrebuje posebej v prvih treh letih starosti posebno nego, varstvo in skrb se največ 75 dni po predlogu zakona lahko prenese in izrabi samo do 3. leta starosti otroka.

Predlog zakona predvideva ukinitev pravice do dobroimetja za neizkoriščen del dopusta za nego in varstvo otroka, ker menimo, da otrok prav v najzgodnejšem obdobju življenja najbolj potrebuje ob sebi enega od staršev.

Za razširitev pravice plačila prispevkov za delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva tudi na starše, ki imajo status kmetov ali samostojnih podjetnikov, načrtujemo približno 51 milijonov tolarjev letno dodatnih sredstev. Ocenjujemo, da bo približno 250 upravičencev, ki se bodo odločili za uveljavljanje te pravice, znesek povprečnega prispevka za upravičenca pa bo približno v višini 17.000 tolarjev mesečno.

Zaradi podaljšanja obdobja, do katerega imajo starši pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva, načrtujemo dodatnih 132,6 milijonov tolarjev letno. Ocenjujemo, da se bo približno 650 upravičencev odločilo za uveljavljanje te pravice za daljše časovno obdobje. Višina plačila povprečnih prispevkov iz tega naslova naj bi znašala približno 17.000 tolarjev mesečno.

Povišanje dodatka za veliko družino, ki ima 4 ali več otrok, na 100.000 tolarjev bo po naših načrtih zahtevalo dodatnih 110,2 milijona tolarjev letno. Ocenjujemo, da bo tovrstno pravico uveljavljalo približno 6.000 družin s štirimi ali več otroki. Služba za odnose z javnostmi

Služba za odnose z javnostmi

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

<- Nazaj na: Sporočila za javnost

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.