domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Zabaviščni park "Megalaxia"

Zabaviščni park MEGALAXIA obsega zabaviščni sistem, ki bo ponujal zabavo, vznemirjanje, sprostitev in druženje ljudem vseh družbenih skupin in starosti, predvsem pa razvojni impulz širši regiji in nove možnosti za razvoj podjetništva. Razvojno-naložbeni projekt Gaja-Terme Janežovci je eden največjih neposrednih naložbenih projektov v povezavi s turistično infrastrukturo v Sloveniji. V njegovem okviru bodo zgrajeni hotelski kompleks in apartmajske vile najvišje kategorije ter pripadajoča športno-turistična infrastruktura. Zagotovljena bo pestrejša turistična ponudba, ki bo na tem področju dvignila kakovost v severovzhodni Sloveniji.

Predmet projekta

 • Izgradnja zabaviščnega parka »Megalaxia, Hajdina pri Ptuju
 • Komplementarni razvojno-investicijski projekt »Gaja Terme Janežovci (Gaja – Spa Resort Janežovci)« na območju občine Destrnik.

Cilji projekta

Cilj osnovnega projekta je ustvariti zabaviščni sistem, ki bo nudil zabavo, vznemirjenje, sprostitev in druženje ljudem iz vseh družbenih skupin in starosti. Hkrati pa se želi zagotoviti pestrejšo turistično ponudbo in prispevati k dvigu kakovosti turistične ponudbe na območju severovzhodne Slovenije.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Na širšem območju izvedbe obeh investicij je brezposelnost visoka in industrijski profil nizek, kar je posledica zaprtja mnogih velikih industrijskih obratov v preteklosti (zlasti v Mariboru). Velik problem predstavljata tudi t.i. »beg možganov«, zlasti zaradi premajhnih možnosti za ustrezno zaposlitev mladih po končanem šolanju, posledica česar je nizka izobrazbena struktura zaposlenih in to zlasti v turističnem gospodarstvu. Zanemariti pa ne gre tudi premajhne tržne usmerjenosti obstoječe ponudbe. Drugi del projekta (Gaja Terme Janežovci) bo zagotovil dodatne turistične zmogljivosti v severovzhodni Sloveniji, še zlasti na tržnem segmentu turizma, ki je vse bolj zanimiv, to je na področju zdraviliškega turizma in sprostitvenega turizma.

Ponujene priložnosti

Območje obiskovalcev zabaviščnega parka, na katere se cilja s projektom, je 300 km pas okoli kraja parka (14 milijonov prebivalcev). V tem pasu ni neposrednega konkurenčnega parka s podobno celovito ponudbo. Potencialna konkurenca bi lahko bili zgodovinski zabaviščni objekti v Pratru na Dunaju ter morda tudi razni vodni parki, multipleksna kina in festivali. Komplementarni projekt pa bo prispeval predvsem k izvedbi strukturnih sprememb na področju turizma v Sloveniji, poleg tega bo pomembno prispeval k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Prav tako bo omogočal izkoriščanje potencialov, ki bodo posledica prvega dela projekta.

Učinki projekta

Realizacija projekta bo imela izrazito pozitivne učinke na razvoj turizma na območju investicije in posredno tudi na širše območje.

Prvi del projekta bo prinesel:

 • Ustvarjanje novih delovnih mest (najmanj 300 redno zaposlenih, več kakor 100 zaposlenih s krajšim delovnim časom in najmanj 2.000 posredno vključenih oseb v projekt)
 • Vključevanje in boljše razvojne priložnosti za mala in srednje velika podjetja (zlasti iz storitvenega področja)
 • Spodbujanje investicijskih ciklov in tujih kapitalskih investicij
 • Ustvarjanje možnosti za vključevanje oz. navezavo drugih panog v projekt

Prispevek drugega dela projekta:

 • 800 novih, kakovostnih ležišč
 • Približno 200 neposrednih novih delovnih mest v Podravski regiji
 • Neposredni in posredni pozitivni učinki na ohranjanje domače obrti, kulturnih običajev in ohranjanje in razvoj malih podjetij v okolici

Delovna skupina

Projektni vodja za izgradnjo zabaviščnega parka Megalaxia je Darko Sajko z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani projektne skupine za izgradnjo zabaviščnega parka Megalaxia:

 • Slavko Tekavčič, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ,
 • Dr. Samo Kopač, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Marko Kac, Mariborska razvojna agencija,
 • mag. Vida Perko, Ekonomski inštitut Maribor,
 • Dejan Podgoršek, STO

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.