domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Bolj učinkovita in cenejša država

Zmanjšanje javnofinačnih odhodkov

Z namenom zagotovitve bolj učinkovite in cenejše države ob zmanjšanju javnofinančnih odhodkov za 2 odstotni točki do leta 2008 ter prestrukturiranju javnih izdatkov predlagamo vzpostavitev centralne evidence pravic iz javnih sredstev, eno vstopno točko za uveljavljanje in odločanje o socialnih pravicah, centralni register nepremičnin ter povezavo nekaterih institucij (denimo carinske in davčne uprave).

Spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje

Za spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje (na različnih področjih: npr. davki, upokojevanje, socialni prejemki, zdravstvo, trg dela) predlagamo vzpostavitev mikrosimulacijskega modela.

Publikacija

Oglejte si publikacijo! Prijazna in učinkovita javna uprava [pdf, 2.1 MB]

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.