Sporočila za javnost

Predlog Zakona o pravicah pacientov - predlog je v javni obravnavi do 31.marca 2006

LJUBLJANA

17.02.2006

Na današnji novinarski konferenci predstavljamo predlog Zakona o pacientih, ki ga bomo predvidoma konec meseca poslali v vladno obravnavo. Novi zakon uvaja seznam občih pravic pacientov ter določa njihovo vsebino, uvaja institut zastopnika pacientovih pravic in glede na obstoječi zakon natančneje določa postopke v primeru njihovih kršitev.

Predlog zakona navaja petnajst občih pravic pacientov, ki jih opredeli kot pravice vsakega uporabnika zdravstvenih storitev ne glede na njegovo zdravstveno stanje.

Te pravice so neodvisne od pravic, ki izhajajo iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona v primerjavi s trenutno veljavnim zakonom o zdravstveni dejavnosti dodaja nekatere nove pravice, kot so pravica do spoštovanja pacientovega časa, pravica do preventivnih storitev ter pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja.

Bistvena novost v postopkih reševanja sporov je dvostopenjsko reševanje domnevnih kršitev pacientovih pravic, kar pomeni, da bo kršitve najprej obravnavala pristojna oseba, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe. Spori se bodo tako reševali hitreje in učinkoviteje.

»Z zakonom smo jasno določili vsebine posameznih pravic in postopke, s čimer želimo olajšati spore med pacienti in zdravstvenimi delavci ter pospešiti njihovo reševanje. V dosedanji praksi se je namreč izkazalo, da je vsebina posameznih pravic pomanjkljiva, postopki njihovega uresničevanja pa so nejasni in zapleteni. Pacienti bodo odslej vnaprej vedeli, katere pravice lahko uveljavljajo in na kakšen način«, je poudaril minister za zdravje Andrej Bručan.

Pacientom, ki v pritožbenih postopkih praviloma nimajo ustrezne strokovne pomoči, zakon sedaj omogoča učinkovito uveljavljanje svojih pravic z institutom zastopnika pacientovih pravic.

Ta bo pacientom nudil svetovanje o vrstah in vsebini pravic, nudil pravno pomoč, v pritožbenih postopkih pa jih bo zastopal kot pooblaščenec. Svetovanje zastopnika in sami postopki so za pacienta predvideni kot brezplačni.

Ministrstvo za zdravje je predlagani zakon sestavilo glede na usmeritve več mednarodnih dokumentov, ki Slovenije pravno ne zavezujejo, predstavljajo pa pomembne standarde s področja varovanja pravic pacientov.

Zakon tako sledi splošnim smernicam v zdravstvu, v katerih je pacient obravnavan enakovredno uporabnikom drugih tržnih storitev.

Služba za odnose z javnostmi

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

<- Nazaj na: Sporočila za javnost