domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče "Tehnopolis+"
(Savinjska)

Celjski "Tehnopolis+" povezuje razvoj tehnološkega parka, inkubatorjev, tehnoloških centrov in mreže regijskih poslovnih centrov ob postopnem vzpostavljanju velike poslovno-industrijsko-logistične cone državnega pomena. Tako bo v regiji vzpostavljena osrednja povezovalna točka tehnološkega razvoja jugovzhodne Evrope.

Predmet projekta

 • Tehnološki park,
 • Univerzitetni inkubator,
 • Visokošolsko izobraževalno središča s spremljajočimi objekti,
 • Regijski mrežni inkubator,
 • Regijska mreža tehnoloških centrov,
 • Mreža regijskih poslovnih centrov,
 • Vzpostavitev velike poslovno-industrijsko-logistične cone nacionalnega pomena,
 • Center za design v Velenju (Gorenje).

Cilj projekta

Zgraditi osrednjo povezovalno točko tehnološkega razvoja jugovzhodne Evrope.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Strateška lega Savinjske regije je za investitorja z globalnim pogledom gotovo zelo pomembna. Nahaja se na severovzhodu Slovenije, v osrčju Srednje Evrope. Območje zavzema 2.384 km², kar predstavlja 11,8 % površine Slovenije. V njej živi 257.000 prebivalcev, od tega 117.000 delovno aktivnih, stopnja brezposelnosti je 14 %. Vsako leto prvo zaposlitev išče približno 3.500 mladih. 48 % aktivnega prebivalstva dela v industrijskem sektorju, 46 % v storitvenem. Najmočnejša industrijska panoga v regiji je proizvodnja strojev in naprav, ki zaposluje 8 % delovno aktivnih prebivalcev Savinjske regije.

Regija ima trenutno 540 hektarjev industrijskih in poslovnih con. Ministrstvo za gospodarstvo je z različni projekti podpiralo obstoječe akterje tehnološkega razvoja v regiji (Ekoremediacijski tehnološki center, TECOS, zavod Ircon) in vlagalo v nastanek nekaterih novih: vzpostavitev spin-off inkubatorja, ki bo v letu 2006 začel delovati, prvo fazo gradnje tehnološkega mesta, v katerem bodo prostori namenjeni za inkubiranje podjetij, pomoč pri komunalni opremi poslovne cone IC Celje vzhod.

Ponujene priložnosti

Projekt "Tehnopolis+" je interdisciplinarni projekt, katerega največja poslovna, tržna in vsebinska vrednost je v tem, da ima vzpostavljeno krovno upravljanje projekta in s tem omogočen inženiring razvoja projektov izgradnje in zagona posameznih programskih sklopov. Projekt je v celoti usmerjen tržno v ustvarjanje novega gospodarskega razvoja regije. V njem sodelujejo občine, banke in gospodarstvo regije. Sodelovanje vseh akterjev je zagotovilo za uspeh projekta.

Učinki projekta

Projekt bo zagotovil ustanovitev 230 podjetij in institucij v tehnološkem mestu z 2.000 novimi delovnimi mesti. Poleg tega bo ustvarjenih 1.800 novih delovnih mest v poslovnih conah na 110 hektarjih površin.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Tehnopolis+" na Savinjskem je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča "Tehnopolis+" na Savinjskem :

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.