domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost

Povečaj pisavo Natisni stran

Sprejeli spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

LJUBLJANA

09.03.2006

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po rednem postopku.

Predlog zakona izrecno določa pristojnost Zavoda RS za zaposlovanje, da posreduje brezposelnim osebam, ki so upravičene do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, vsako zaposlitev in primerno delo po podjemni ali avtorski pogodbi oziroma posreduje začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki traja največ 56 ur mesečno in ga organizira zavod ali v dogovoru z zavodom nepridobitna nevladna organizacija. Tako zaposlitev in delo pa lahko zavod ponudi tudi brezposelni osebi, ki ni upravičena do denarne socialne pomoči.

S predlogom zakona se zakonsko določajo priznani stroški organizacijam oziroma delodajalcem, ki posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom, kar je po veljavni ureditvi določeno v podzakonskem aktu. Del sredstev koncesijskih dajatev za posredovanje dela dijakom in študentom se po predlogu usmerja v javni sklad, zbrana sredstva pa bodo vir za financiranje štipendij po novem zakonu o štipendiranju, ki se pripravlja.

Predlagane spremembe se nanašajo tudi na učinkovitejše programiranje in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja glede na ciljne skupine, vsebino ukrepov in čim boljšo porabo proračunskih sredstev.

S predlogom zakona se sistem javnih del spreminja, tako da se osebam, vključenim v javna dela, zagotavlja regres za letni dopust, plača udeležencev javnih del pa se določa glede na minimalno plačo, tako da je v primerjavi z denarno socialno pomočjo pravičnejše plačilo za opravljeno delo. S predlogom se opredeljuje tudi delež sredstev za plače udeležencev, ki ga zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje glede na stopnjo brezposelnosti na posameznem območju.

Po predlogu zakona bo imel svet zavoda trinajst članov, od tega: šest članov Vlada Republike Slovenije, in sicer predstavnike ministrstev, pristojnih za delo, šolstvo, gospodarstvo in finance, tri člane delodajalska združenja na ravni države, tri člane sindikati, reprezentativni za območje države, enega člana pa delavci zavoda.

Organizacijska struktura Upravnega odbora Zavoda RS za zaposlovanje je bila določena ob sprejetju zakona iz leta 1991 in upošteva potrebo po zastopanosti predstavnikov socialnih partnerjev, ne pa dovolj predstavnikov tistih ministrstev in vladnih služb, na katere se na podlagi evropske strategije zaposlovanja nanaša izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Poleg tega je treba organizacijo Zavoda RS za zaposlovanje uskladiti z Zakonom o zavodih. Služba za odnose z javnostmi

Služba za odnose z javnostmi

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

<- Nazaj na: Sporočila za javnost

 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.