domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Reforma izobraževanja

Ključni ukrepi na področju visokega šolstva se nanašajo na povečanje kvalitete študija , na skrajšanje časa študija , na večjo in hitrejšo zaposlenost diplomantov ter na spremembe v načinu financiranja visokega šolstva .

Povečanje kakovosti visokega šolstva

Pri povečanju kakovosti visokega šolstva nameravamo predvsem povečati sredstva, namenjena za visoko šolstvo na približno 2.0% BDP ter izboljšati učinkovitost njihove porabe, dosledno uresničiti cilje bolonjske deklaracije ter podpreti ustanovitev neodvisnega telesa, ki bo skrbel predvsem za kvaliteto na področju VŠ.

Področje spodbujanja zaposlovanja mladih

Področje spodbujanja zaposlovanja mladih zajema ukrepe za lažje zaposlovanje mladih, ureditev študentskega dela ter ukrepe za doseganje večje skladnosti med ponudbo in povpraševanjem na posameznih področjih.

Spremembe financiranja visokega šolstva

Spremembe financiranja visokega šolstva pa predvidevajo na eni strani povečanje razpoložljivih sredstev za štipendiranje in spremembe njihovega razdeljevanja ter na drugi strani nadomestitev sedanjega načina »lump-sum« financiranja s sistemom vavčerjev, dopolnjenih z odloženimi delnimi šolninami.

 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.