domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Za medije  Zakonodaja 

Zakonodaja

Povečaj pisavo Natisni stran

Sprejeti zakoni in akti v Državnem zboru

Sprejeti predlogi zakonov in aktov na vladi

Ostali zakoni in podzakonski akti

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke
 • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (U: 22, 24, 25)
 • Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oz. reguliranje dejavnosti v RS
 • Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic – fizične osebe pri lastninjenju Zavarovalnice Triglav
 • Zakon o finančni participaciji zaposlenih
 • Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
 • Zakon o dematerializaciji in javnost podatkov o finančnih naložbah v delnice in obveznice
 • Zakon o davku na nepremičnine
 • Zakon o davčni službi
 • Če bo prišlo do spremembe stopenj prispevkov za socialno varnost, bo potrebna sprememba Zakona o prispevkih za socialno varnost in Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.
 
  Na vrh
 

Naročilo publikacij

V okviru komunikacijske strategije Vlade RS bo izdanih več tematskih publikacij.

Lahko si jih ogledate v pdf formatu ali naročite tudi brezplačne tiskane različice.