domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 15: Podpora in izvedba manjšega števila osrednjih projektov nacionalnega pomena

Opis ukrepa:

Podpora in izvedba manjšega števila osrednjih projektov nacionalnega pomena, ki lahko imajo tudi regionalno razsežnost, kjer je to smiselno, pa gre lahko tudi za povezovanje manjših projektov v izvedbeno in upravljavsko enotno celoto.

Pri tem se za projekte, kjer je to možno, predvideva črpanje sredstev EU. Projekti so predlagani v povezavi z ukrepom 18 tako, da kot celota upoštevajo različne elemente kakovostnega razvoja (gospodarska konkurenčnost, znanje, storitve, infrastruktura, okolje, skladen regionalni razvoj) in veljavne strateške usmeritve države.

Upoštevana so merila za izbor projektov, ki imajo osrednji pomen za razvoj Slovenije, navedena v ukrepu 16.

 

Namen:

Prek osrednjih projektov dati podporo skupinam podjetij in posameznikom, ki so pokazali potencial za doseganje poslovne odličnosti na svetovnem trgu; podpreti razvoj infrastrukture znanja, povečati učinkovitost črpanja evropskih sredstev.

 

Predlogi sprememb:

  • Projekt Made in Slovenia;
  • Nacionalni center za industrijski dizajn (Ukrep 18) ;
  • Širokopasovno omrežje in splošen mobilni brezžični dostop do interneta (Ukrep 18);
  • Projekt trajnostne sinergije: integracija oskrbe z energijo, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije (SYNE, OVE, URE) (Ukrep 18);
  • Podpirati projekte, ki bodo nastali iz tehnoloških platform;
  • Podpreti nastajanje novih univerz in visokošolskih središč (Ukrep 15 in Ukrep 28).

Nosilci:

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

Odprta vprašanja:

Predlog konkretnih projketov je preliminaren in ga je v nadaljevanju mogoče dopolniti, denimo tudi s predlogi, zbranimi v okviru projekta kontinuiranega spremljanja investicijskih projektov, ki lahko pomenijo razvojne potenciale Slovenije (GZS), ali s pobudo Art+Craft Slovenia (OZS) kot dopolnitve projekta Made in Slovenia.

 

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.