domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 16: Priprava in potrditev jasnih meril za pripravo nabora velikih projektov

Namen:

Ključni element za pripravo velikih projektov predstavljajo jasna merila, ki temeljijo na štirih stebrih in sicer:

 • finančna velikost projekta,
 • prispevek predvidenih rezultatov k razvojnemu preboju Slovenije,
 • čezsektorski vpliv projekta,
 • koncentriranje lokalnih/regionalnih vsebin v nacionalne projekte,
 • utemeljenost javne intervencije z vidika, ali gre dejansko za situacijo, ko trg ne more delovati učinkovito.

Predlogi sprememb:

Tovrstna merila za namene projektov v okviru priprave razvojnih dokumentov izvedbene narave (DRP, EPD, RRP) niso bila pripravljena. Merila bodo pripravljena na osnovi: (a) dosedanjih izkušenj z razvojno politiko v Sloveniji, (b) definicijo velikih projektov na ravni EU.

Ocena učinkov:

 • Večja preglednost razvojnih projektov;
 • Večja preglednost spremljanja in vrednotenja učinkov projektov;
 • koncentracija razvojnih sredstev v velikih projektih daje večjo možnost razvojnemu preboju. Slednje pa prispeva k večji absorpciji in racionalizaciji upravljanja s sredstvi EU.

Potrebne zakonske spremembe:

 • Zakon o javnih naročilih

Nosilci:

 • Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Ministrstvo za finance

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.