domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 63: Ustrezna kombinacija socialne sprejemljivosti in ekonomske vzdržnosti v obveznem pokojninskem zavarovanju

Namen:

Zagotavljanje socialne sprejemljivosti in ekonomske vzdržnosti pokojninskega sistema. Prerazdelitev zagotavlja socialno sprejemljivost, vendar preveč prerazdelitve postavlja ovire ekonomski učinkovitosti in tudi sproža vprašanja o socialni sprejemljivosti.

Za pokojnine iz I. stebra je prerazdelitev že danes opravljena tako na strani plačevanja prispevkov (ni zgornje omejitve, nekateri zavarovanci plačujejo nizke prispevke) kot tudi na strani prejemkov (minimalna pokojnina, minimalna pokojninska osnova, razmerje med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo).

Povečati je potrebno tudi vlogo aktuarske (»zavarovalniške«) komponente v odmeri pravic iz pokojninskega zavarovanja.

Predlogi sprememb:

  • Podaljšati obdobje, relevantno za določitev pokojninske osnove;
  • Način valorizacije pokojnin in pokojninske osnove uskladiti s pravili za valorizacijo pri drugih prejemkih, ki se izplačujejo na osnovi zavarovanja (ukrep 56) in s finančnimi zmožnostmi;
  • Preučiti skrajšanje prehodnega obdobja za ženske tako, da bo doseganje polne upokojitvene starosti (ki je določena na 61 let) omogočeno že pred letom 2013, ter preučiti možnost postopnega izenačevanja tistih pogojev za moške in ženske, kjer izenačitev nalagajo tudi judikati evropskega sodišča.

Ocena učinkov:

Dolgoročna finančna in socialna vzdržnost pokojninskega sistema.

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.